SERWISY PRASOWE

Miasto i Powiat

Na Sygnale

Program Wczesnej Interwencji FreD Goes Net

Urząd Miejski w Brodnicy informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnego Programu Wczesnej Interwencji FreD Goes Net, skierowanego do młodzieży w wieku 13-19 lat, eksperymentującej i nadużywającej substancji psychoaktywnych, w sposób szkodliwy. Program nie jest skierowany do osób uzależnionych!


Realizatorem programu w Brodnicy jest Ośrodek Terapii i Rozwoju Osobistego, ul. Wyspiańskiego 4A, 87-300 Brodnica. Więcej informacji można uzyskać pod tel. 56 649 84 27 lub 794 759 765.


Fred goes net składa się z rozmowy indywidualnej i 8. godzinnych zajęć w małych grupach (5-12 osób). Po ukończeniu programu otrzymuje się certyfikat uczestnictwa w programie edukacyjno-profilaktycznym. Potwierdzenie, że się go ukończyło może okazać się przydatne w sytuacji szkolnej, prawnej czy w kontakcie z pracodawcą. Zagwarantowana jest całkowita dyskrecja - prowadzący zajęcia mają obowiązek zachowania poufności.


Do programu może kierować: szkoła, policja, sąd, prokuratura, rodzice, opiekunowie prawni, nauczyciele, pedagodzy, można również zgłosić się samodzielnie.

Strona internetowa programu: https://programfred.pl


Na spotkaniach dowiesz się:

Czym ryzykujesz używając alkoholu lub narkotyków?

Jakie możesz ponieść konsekwencje prawne?

Jak szkodliwe jest używanie substancji psychoaktywnych?

Jak można ograniczyć lub przestać używać?


Pomóż sobie i pamiętaj:

Jeśli jesteś uczniem, szkoła może skierować sprawę do sądu.

Jeśli posiadałeś narkotyki, policja może wszcząć postępowanie karne.

Jeśli jesteś pracownikiem, pracodawca może podjąć wobec Ciebie postępowanie dyscyplinarne.


PROGRAM JEST NIEODPŁATNY, realizowany we współpracy z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii Oddział w Bydgoszczy oraz rekomendowany przez KRAJOWE CENTRUM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM.

Share This Post

Post Navigation

Leave a Reply

Post Tags

related Posts