Księgowość potrzebna jest praktycznie wszędzie, a już na pewno w firmie. Coraz więcej osób decyduje się więc iść w tym kierunku, z nadzieją na zdobycie dobrze płatnej pracy.

Praca w księgowości nie jest jednak dla każdego. Niemałe wynagrodzenie, możliwość rozwoju i poczucie bezpieczeństwa to elementy bardzo zachęcające. Ponadto statystyki wskazują na to, że stanowisko księgowego jest zawodem przyszłości w Polsce. Nic więc dziwnego, ze tak duża liczba osób interesuje się tym kierunkiem. Nie brakuje też osób, które decydują się na przekwalifikowanie się. Jak zatem zostać księgowym?

Kto może zostać księgowym?


Zostać księgowym to jedno, ale schody zaczynają się dopiero później. Nie każdy spełnia się na wybranym stanowisku. Dobry księgowy posiada nie tylko obszerną wiedzą z zakresu danej dziedziny, ale także odpowiednie umiejętności i cechy osobowości. Osoby pracujące na stanowisku księgowego, powinny wyróżniać się sumiennością, rzetelnością, świetną organizacją, umiejętnością pracy w zespole, zdolnościami analitycznymi i matematycznymi oraz odpornością na sytuacje stresowe. Niestety nie każdy z nas może pochwalić się takimi cechami osobowości. Zadaniem księgowego jest pilnowanie terminów, sporządzanie sprawozdań, poddawanie się przeróżnym kontrolom, wstawiennictwo w instytucjach czy dokonywanie wyjaśnień.

Należy pamiętać o tym, że polskie prawo jest zawiłe i ulega ciągłym zmianom, dlatego też konieczne jest ciągłe poszerzanie wiedzy, aktualizowanie jej i nabywanie nowych umiejętności. Księgowy odpowiada na firmowe finanse, przepływ pieniędzy i zajmuje się analizą rynkową. To na jego barkach spoczywa także podejmowanie kluczowych decyzji strategicznych i poszukiwanie korzystnych rozwiązań. Musi więc wyróżniać się komunikatywnością oraz posiadaniem umiejętności negocjacyjnych.


Wiedza to podstawa


Na stanowisku księgowego nie ma co szukać osoba, która nie posiada obszernej wiedzy, którą z kolei można poprzeć odpowiednim wykształceniem i certyfikatami. Obecnie nie ma konieczności ukończenia kierunkowych studiów, jednakże jest to bardzo wskazane i niezwykle pomocne. Największe szanse na zdobycie zatrudnienia mają w tym przypadku absolwenci rachunkowości i księgowości oraz absolwenci ekonomii. Nie są to jednak jedyne możliwości. Szansę na zdobycie stanowiska księgowego mają także osoby, które ukończyły kurs księgowości od podstaw. Na tego typu szkoleniach można zdobyć niezbędną wiedzę na temat przepisów prawa i umiejętności praktycznego księgowania. Oczywiście konieczne jest stałe poszerzanie zdobytej wiedzy, czyli zapoznawanie się z najnowszym przepisami i ich interpretacjami. Profesjonalny księgowy uczy się przez całą swoją aktywność zawodową. Nie chodzi na tym stanowisku wyłącznie o posiadane dokumentów, ale o wiedzę i umiejętności, które potrzebne są w praktyce. Certyfikaty stanowią jednak potwierdzenie nabytej wiedzy, umiejętności i przygotowania do pracy na wybranym stanowisku. Księgowy musi wiedzieć, jak zastosować przepisy w praktyce, rozumieć procesy zachodzące w firmie i wykonywane operacje gospodarcze. Możliwością sprawdzenia swoich umiejętności jest odbycie praktyk czy stażu.