Niezależnie od środowiska pracy oraz wykonywania określonych czynności na określonym sprzęcie operator musi przestrzegać norm i regulacji prawnych uprawniających go do tej pracy.

 W zakres tych obowiązków wchodzi przede wszystkim organizacja miejsca pracy, wykonywanie obsługi technicznej i przygotowanie maszyn i urządzeń technicznych do prac ziemnych i budowlanych, wykonywanie robót drogowych, ziemnych i budowlanych zgodnie z dokumentacją i we współpracy z innymi maszynami, pracując na terenie otwartym lub zamkniętym.

Niezależnie od charakteru wykonywanej pracy obowiązuje operatora przestrzeganie kodeksu przepisów BHP ( co jest podstawowym kryterium zachowania bezpieczeństwa w czasie wykonywania pracy ). Przepisy zależne są od obszaru wykonywania zawodu oraz rodzaju stanowiska pracy, posiadają także niezmienne elementy dla wszystkich obszarów prac ze sprzętem ciężkim jak np odzież ochronna czy dbanie o stan techniczny oraz sprawność sprzętu. Pracownik korzystający ze sprzętu ciężkiego jest narażony na liczne niebezpieczeństwa jakie niesie ze sobą taki charakter pracy. Grożą one utratą zdrowia lub w skrajnych przypadkach życia toteż stosowanie się do kanonu reguł BHP obniża prawdopodobieństwo wypadku w miejscu pracy i minimalizuje ryzyko przy pracy z ciężkim sprzętem.

Operator ma do czynienia z różnymi stanami pogodowymi ( od upałów po mrozy, deszczem, wiatrem ), pyłem i kurzem, substancjami chemicznymi ( jak np. Środki do produkcji betonu ), wysokimi temperaturami ( asfalt w momencie wylania na nawierzchnię ma 200 stopni Cercjusza ), hałasem przekraczającym określone normy, wibracjami, niestabilnymi powierzchniami, ciężkimi przedmiotami przenoszonymi na różnych wysokościach, musi nieustannie zwracać uwagę na ludzi w okół niego i inne maszyny. Zobowiązany jest zatem by przestrzegać reguł związanych z takim charakterem pracy i nieustannie pamiętać o tych wszystkich jej elementach. Jego rola nie ogranicza się bowiem do pracy na swoim sprzęcie ale do współpracy z innymi pracownikami obsługującymi inne maszyny, stanowi część dużego procesu, który bez pracy maszyn niebyłby możliwy.

Firmy i maszyny budowlane, szukaj na wagaciezka.biz !, ponadto wiadomości i newsy ze świata maszyn budowlanych.