Każdy z nas świetnie zdaje sobie sprawę z tego, czym jest rozwód. Zwykle to właśnie on jest symbolem zakończenia związku i tego, że dawniej szczęśliwa para, decyduje się na osobne życie. Z pewnością rozwody nie są jednym z najprzyjemniejszych przeżyć w naszym życiu, a podjęcie decyzji o zakończeniu małżeństwa, często jest ogromnym wyzwaniem. Jednak co mówi o rozwodzie prawo Polskie i jak wyglądają one w naszym kraju?

Czym jest rozwód według prawa polskiego?

Rozwód w świetle polskiego prawa jest niczym innym jak formalnym zakończeniem trwającego związku małżeńskiego, które następuje w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu. Co więcej, rozwód może zostać orzeczony zarówno na życzenie jednego jak i drugiego małżonka, a także może być on wynikiem ich wspólnej decyzji. W świetle poleskiego prawa, małżonkowie wnoszący o rozwód mają prawo domagać się jego orzeczenia z winy jednej z stron lub z winy obopólnej. Warto wiedzieć, że zgodnie z prawem obowiązującym w naszym kraju, rozwód, obok śmierci jednego z małżonków, jest okolicznością kończącą małżeństwo.

Ile rozwodów odbywa się w Polsce w skali roku?

Statystyki dotyczące rozwodów w naszym kraju z pewnością nie napawają większym optymizmem. Okazuje się, że zgodnie z danymi za poprzedni rok aż 51,3 tysiące par, zdecydowało się na zakończenie swojego małżeństwa za pomocą orzeczenia sądu. Biorąc pod uwagę statystyki sprzed dwóch lat, gdzie ilość rozwodów w Polsce wynosiła 50,6 tysięcy, można zaobserwować wyraźną tendencję wzrostową.

Jakie są najczęstsze przyczyny rozwodów?

W świetle polskiego prawa, rozwód może zostać orzeczony tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy zajdą ku temu wiarygodne przesłanki. Wobec tego małżonkowie, wnoszący do sądu pozew rozwodowy są zobowiązani do tego, by swoją decyzję odpowiednio umotywować. Tak naprawdę przyczyn zakończenia związku małżeńskiego może być wiele. Jednak do tych, które najczęściej są powodem rozpadu małżeństwa w naszym kraju należą:

  • niedochowanie małżeńskiej wierności- zdrady partnerów są jedną z głównych przyczyn tego, że dochodzi do rozpadu związku
  • niezgodność charakterów- różnice w postrzeganiu rzeczywistości i różnice w poglądach, również są powodem dla którego sądy orzekają rozwód.
  • niedobór seksualny- odmienne preferencje seksualne partnerów, również nie pozwalają na wykreowanie szczęśliwego związku.
  • nieporozumienia na tle finansowym- często problemy z płynnością finansową lub brak odpowiedniego podziału w kwestiach finansowych powoduje rozpad małżeństwa.
  • nadużywanie alkoholu oraz uzależnienia- które doprowadzają do tego, że związek nie może dłużej trwać.

Jak przebiega i ile kosztuje rozwód w Polsce?

Rozwody w Polsce przebiegają według ściśle określonego schematu. Przede wszystkim proces rozpoczyna się w momentem, w którym do właściwego sądu wpłynie wniosek rozwody wniesione przez jednego z partnerów. Kolejno sąd wyznacza termin rozprawy i to właśnie na niej orzeka o zakończeniu związku małżeńskiego. Rozwód może, aczkolwiek nie musi skończyć się jedynie podczas pierwszej rozprawy sądowej. Będzie trwał on znacznie dłużej w momencie, kiedy partnerzy zażądają orzeczenia o winie lub w momencie, kiedy małżonek na rozwód nie chce się zgodzić lub wystąpiły kwestie sporne np. w przypadku podziału majątku czy opiece nad dziećmi. Kwestia tego ile kosztuje rozwód w Polsce również uzależniona jest od wielu czynników. Zwykle za samo złożenie pozwu trzeba wnieść opłatę w wysokości 600 złotych, a jej połowę zwraca były małżonek w przypadku kiedy rozwód zakończy się bez orzekania o winie. Jeśli zaś rozwód ma przebiegać z orzeczeniem o winie, wówczas trzeba również doliczyć koszt prawnika, który będzie reprezentował stronę w sądzie.