Odrzucenie spadku jest czynnością względnie prostą, jednak w przypadku spadku przepisanego na małoletnie dzieci sytuacja nieco się komplikuje. Znajomość procedury odrzucenia w spadku w imieniu dziecka jest o tyle ważna, że jeśli w skład spadku wchodzą długi, to zaniechanie przez rodzica podjęcia odpowiednich kroków może doprowadzić do tego, że dziecko odziedziczy dług.

Najpierw zgoda Sądu Opiekuńczego

Zgodnie z art. 156 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, we wszelkich sprawach dotyczących majątku małoletniego wymagana jest zgoda Sądu Opiekuńczego. To właśnie do tej instytucji rodzic musi złożyć wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie czynności w imieniu małoletniego dziecka. Sąd Opiekuńczy analizując sytuację potencjalnego spadkobiercy, wydaje opinię, na podstawie której rodzic może przejść do kolejnych kroków w procedurze odrzucenia spadku w imieniu małoletniego. Bardzo przydatna w całym procesie może się okazać pomoc prawnika, wytłumaczy on nam na czym polega prawo rodzinne. Warto wszelkie wątpliwości rozwiać jeszcze przed rozpoczęciem całej procedury

Do wniosku składanego w Sądzie Rejonowym, w wydziale Rodzinnym i Nieletnich należy dołączyć oryginalny skrócony odpis aktu zgonu spadkodawcy oraz oryginał skróconego odpisu aktu urodzenia potencjalnego spadkobiercy. Na wniosek należy nakleić znaczek sądowy, a jego koszt wynosi 40 zł.

O decyzji Sądu Opiekuńczego dowiadujemy się listownie. List polecony z Sądu Rejonowego zawiera wyznaczony termin rozprawy, która zaledwie trwa kilkanaście minut. Podczas rozprawy sąd dopytuje o szczegóły spadku i dlaczego chcemy go odrzucić. Swoją opinię o wniosku wyrazi również kurator dzieci. Musi on zaakceptować prośbę rodziców i wykazać, że kierują się oni dobrem dziecka.

Wydział Cywilny, czyli kolejna rozprawa o spadek

Pozytywna decyzja odnośnie do pozwolenia na odrzucenie spadku w imieniu małoletnich uprawomocni się po 21 dniach. Po tym okresie konieczne jest odebranie z Wydziału Rodzinnego odpisu wyroku i następnie wydać się do Wydziału Cywilnego celem złożenia kolejnego wniosku o odrzucenie spadku. W tym wypadku również potrzebny jest znaczek sądowy, którego koszt wynosi 50 zł od dziecka, a do wniosku musimy dołączyć otrzymany odpisy wyroku poprzedniej sprawy sądowej, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz numer PESEL potencjalnego spadkobiercy.

W ciągu tygodnia roboczego listownie zostaniemy poinformowani o terminie rozprawy sądowej, odnoście złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku po zmarłym. Cały proces trwa ok. 20 minut, a wyrok uprawomocnia się od razu. Po rozprawie możemy odebrać z Biura Podawczego odpis wyroku.

Małoletnie dziecko może okazać się spadkobiercą w przypadku, gdy jego rodzice odrzucą spadek zapisany w testamencie zmarłego. Warto pamiętać, że pierwszy wniosek o odrzucenie spadku w imieniu dziecka musi być złożony maksymalnie do pół roku po śmierci spadkodawcy. Sama rozprawa może odbyć się już po tym terminie.

Całość operacji jest bardzo czasochłonna i wymaga od nas spełnienia określonych formalności. Znajomość procedury i terminów odrzucenia spadku oraz ich wypełnienie zagwarantuje nam, że któregoś dnia komornik nie zapuka do drzwi naszego dziecka.