Absolwenci szkół średnich często stoją przed wyborem co po szkole – studia, a może szkoła policealna? Odpowiedź wcale nie jest oczywista. Wszystko bowiem zależy od tego, jaką ścieżkę kariery planujemy wybrać.

Wśród młodych, ambitnych osób bardzo powszechne stało się łączenie nauki w tych dwóch typach szkół, chcą bowiem mieć jak najwięcej możliwości na coraz bardziej wymagającym rynku pracy. Oferta nauki na studiach jest nieco od tej, którą proponują nam szkoły policealne. Warszawa jako stolica daje ogromne możliwości wyboru nauki na rozmaitych kierunkach, zarówno na studiach wyższych, jak i w szkołach policealnych. Bardzo podobnie wygląda to w innych, większych miastach w Polsce. Wszystko zatem zależy od naszego wyboru i od tego, co chcemy robić w życiu po ukończeniu nauki.

Dla kogo szkoła policealna?

Szkoły policealne pozwalają podnosić kwalifikacje i przykładowo dają możliwość wyróżnienia się osobom pracującym już w zawodzie. Nauka trwa w nich znacznie krócej niż na studiach wyższych, a po jej zakończeniu otrzymuje się tytuł zawodowy, przykładowo technika farmacji. Zakończenie nauki w tego typu szkole jest wieńczone egzaminem państwowym, dlatego potencjalni pracodawcy mogą mieć pewność, że dana osoba ma właściwy zakres wiedzy potrzebny na konkretne stanowisko.
Dodatkowo szkoły policealne to w większości szkoły bezpłatne. Warszawa posiada szeroki zakres kształcenia na bezpłatnych kierunkach w szkołach policealnych. Studia dzienne także nie są opłacane, ale z powodu ich długiego okresu trwania, studenci najczęściej próbują łączyć pracę z nauką. W przypadku szkół policealnych czas nauki jest na tyle krótki, że uczniowie mogą sobie pozwolić na poświęcenie się wyłącznie nauce.
Szkoła policealna jest zatem dla każdego, komu zależy na szybkim zdobyciu określonego tytułu zawodowego. Nauka w takiej szkole przypadnie do gustu zwłaszcza osobom praktycznym, które bardziej od teorii cenią zajęcia pragmatyczne. Pamiętajmy, że nauka w takiej szkole nie zamyka drogi do podjęcia studiów.

Zalety nauki w szkole policealnej

Szkoły policealne proponują zupełnie odmienny model nauczania niż uczelnie wyższe. W takich szkołach dokładnie zgłębia się konkretny przedmiot i kładzie nacisk na doskonalenie umiejętności praktycznych. Na studiach skupia się bardziej na nauce teoretycznej, ogólnej, abstrakcyjnej. Studenci muszą się zatem liczyć z tym, że prawdziwe umiejętności praktyczne nabędą dopiero w trakcie pierwszej pracy. Zupełnie inaczej wygląda to u absolwentów szkół policealnych, którzy mają gwarancję, że pierwsze zajęcia praktyczne odbędą się u nich znacznie wcześniej niż dopiero w pierwszej pracy.
Z tych powodów, większość miast w Polsce doceniła praktyczny model nauczania, jakim jest szkoła policealna. Łódź przykładowo jest miastem, w którym liczba szkół policealnych jest na tyle duża, że każdy ma możliwość podjęcia w nich nauki od razu po ukończeniu szkoły średniej.
Warto pamiętać, że podjęcie nauki w szkole policealnej wymaga jedynie ukończenia szkoły średniej, ale już nie trzeba mieć zdanej matury.

Więcej na https://szkolymedyczne.eu/lodz/kontakt/