Rynek pracy ewoluuje jak nigdy dotąd, równając standardami do tego, co już od pewnego czasu jest normą w krajach wysoko rozwiniętych. Oczekiwania wobec kandydatów są bardzo zróżnicowane, a zapotrzebowanie na wykwalifikowane osoby stale rośnie. Jak wobec tego znaleźć idealnego pracownika, biorąc pod uwagę to, jak płynny i konkurencyjny jest obecnie rynek pracy? Specjaliści od HR cenią sobie narzędzia analityczne, takie jak testy psychologiczne online.

Testy psychologiczne pracownika – czy staną się stałym elementem procesów rekrutacyjnych?

Czas to pieniądz. Ta jedna zasada kapitalistycznego świata nie opuści nigdy. Wiedzą o tym również specjaliści od HR, firmy headhunterskie i pośrednicy pracy. Zapotrzebowanie na specjalistów do obsady stanowisk średniego i wysokiego szczebla jest wysokie, firmy potrzebują ich zwykle „na wczoraj”. Długotrwałe, wieloetapowe procesy rekrutacyjne są w takiej sytuacji niedopuszczalne. Trzeba działać sprawnie. W takiej sytuacji warto skorzystać z narzędzi, jakie przyspieszą proces poznawczy. Takimi narzędziami są testy psychologiczne. Mają one różnoraką formę, czasem są to testy osobowości, kiedy indziej przybierają formę testów kompetencji, a czasami łączoną, czyli testów rekrutacyjnych tworzonych na potrzeby danego przedsiębiorstwa.

Testy psychologiczne online mają prostą formę i są możliwe do przeprowadzenia przez osobę rekrutującą w sposób zdalny. W dobie globalizacji, taki kwestionariusz, który nie wymaga fizycznej obecności pracownika to olbrzymia zaleta i oszczędność dla firmy. Na czym polegają badania psychologiczne? Testy dobrowolne, bo o takich tutaj mowa (w odróżnieniu od psychotestów np. dla policjantów, które są obowiązkowe), mają od kilkudziesięciu do nawet kilkuset pytań. Stawia się raczej na pytania zamknięte.

Test psychologiczny pozwala stworzyć obraz kandydata, jego umiejętności miękkich, nastawienia, przekonań oraz charakteru. Nigdy nie jest on jedynym wyznacznikiem branym przy zatrudnieniu. Testy psychologiczne pomagają specjalistom od HR przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, a w przypadku wyboru pomiędzy kilkoma kandydatami o bardzo zbliżonych kwalifikacjach, może być czynnikiem pomocniczym. Prognozuje się, że testy psychologiczne online będą stałym elementem rekrutacji na stanowiska średniego i wysokiego szczebla, ze względu na to, że w bardzo sprawny sposób pomogą odseparować idealnych kandydatów od tych przypadkowych.

Testy psychologiczne dla pracowników:
Hr24.com.pl/produkty/testy-psychologiczne/

Czy testy psychologiczne pracownika są obowiązkowe?

Badanie to nie zawsze musi być komfortowe dla kandydata. Test psychologiczny online nie powinien zawierać pytań, które dyskryminują testowaną osobę, zawstydzają ją lub naruszają strefę jej komfortu. Testy psychologiczne przygotowuje dla firmy wykwalifikowany, biegły w tym zakresie psycholog. Mowa zarówno o samych pytaniach, jak i o sposobie ich interpretacji. Kandydat poproszony o uczestnictwo w teście psychologicznym może zawsze odmówić i nie powinno to rzutować na wynik rekrutacji.

Niestety, w Polsce zdarzają się ciągle przypadki nieprofesjonalnego wykorzystywania tego narzędzia przez przedsiębiorstwa. Testy psychologiczne układane przez niededykowane do tego osoby, mogą wyrządzić więcej szkód niż pożytku, a w środowisku biznesowym traktowane są za wysoce nieetyczne. Szczególnie tyczy się to testów osobowości lub testów psychologicznych przeprowadzanych w formie pytań w trakcie rozmowy z kandydatem. Warto korzystać z rozwiązań dedykowanych, opracowywanych według obowiązujących norm i standardów. Testy psychologiczne online dla firm oferuje między innymi nasza krajowa platforma HR24.