Dla firm z branży produkcyjnej, dobrze zaprojektowany system regałów i przenośników magazynowych jest kluczem do skutecznego konkurowania na rynku. Niejednokrotnie, utrzymanie efektywnego przepływu procesów magazynowych stanowi wyzwanie dla przedsiębiorstwa. Magazyny, linie produkcyjne czy transport to tylko część elementów systemu logistycznego, które należy zsynchronizować. Właściwie opracowany system i odpowiednio wyposażone magazyny sprawiają, że przebieg materiałów odbywa się wydajnie i bez zakłóceń.

Kompleksowe systemy magazynowe kluczem do szybkiego rozwoju firmy

Gospodarka magazynowa wymaga uwzględnienia zadań z zakresu składowania i transportu wewnętrznego. Zakres składowania to strefy funkcjonalne – magazyn surowców i magazyn wyrobów gotowych. Na transport wewnętrzny składają się procesy polegające na zasilaniu działów produkcji i odbioru wyrobów gotowych. Niejednokrotnie magazyn wyrobów surowców mieści się w tym samym obiekcie co magazyn wyrobów gotowych. Jednakże dąży się do oddzielenia tych dwóch stref. Do zadań gospodarki magazynowej w części magazynu wyrobu gotowego czyli obszarze dystrybucji należą m.in.:

- przyjęcia i magazynowanie gotowych produktów,
- proces kompletacji,
- sterownie procesem wydań wyrobów finalnych do klienta końcowego.

Na stopień złożoności przebiegu procesu magazynowego wpływają: specyfika składowanych wyrobów, przepustowość magazynu, struktura zasilania z działów produkcji oraz dystrybucji i prawidłowy system organizacji prac magazynowych. Dystrybucja magazynowa to obszar, który w znacznym stopniu decyduje o konkurencyjności firmy.

Producent regałów i przenośników magazynowych

Firma WDX to producent regałów magazynowych i przenośników, który posiada bogate portfolio realizacji. Z wieloletniego doświadczenia projektantów-logistyków WDX wynika, że nie ma dwóch identycznych magazynów produkcyjnych. Specyfikę składowania wyrobów determinuje rodzaj przechowywanego produktu. Zupełnie inne wymagania stawia przed projektantem branża spożywcza, a inne branża elektryczna. Np. system regałów przepływowych może być idealnym rozwiązaniem dla branży spożywczej, w której odbywa się duża rotacja towaru i niezwykle istotne są terminy ważności przechowywanych produktów. Składowanie odbywa się według zasad Fifo lub Lifo. W przypadku mniejszej rotacji można zastosować uniwersalny system regałów paletowych rzędowych umożliwiający składowanie zróżnicowanych pod względem rozmiaru i wagi towarów, zapewniających dostęp do każdego indeksu. To rozwiązanie sprawdzi się np. w przypadku branży elektrycznej gdzie składowane są drobne elementy. W przypadku gdy przestrzeń magazynowa jest droga lub nie ma możliwości rozbudowy magazynu można zastosować półautomatyczny system gęstego składowania Pallet Shuttle, w którym do obsługi palet w regałach wykorzystywana jest sterowana radiowo platforma satelitarna. Projektując system przenośników magazynowych należy krok po kroku zdefiniować proces, który będzie się w nim odbywał. Odpowiednio zdefiniowany daje gwarancję poprawnie dobranego systemu co w rezultacie przełoży się na sprawną i efektywną gospodarkę magazynową.

Elektryczne wózki magazynowe do pracy w dokach załadunkowych


Kluczowym ogniwem dobrze działającego magazynu są wózki widłowe. Doskonałym rozwiązaniem dla branży produkcyjnej są elektryczne wózki magazynowe marki Crown. Amerykański producent sprzętu magazynowego koncentruje się na komforcie i bezpieczeństwie pracy operatora, trwałości oferowanych produktów oraz na stałym podnoszeniu wydajności pracy. W swojej ofercie Crown posiada niezwykle mocne elektryczne wózki przeznaczone do pracy w dokach załadunkowych. Seria wózków WT 3000 charakteryzuje się wysoką wydajnością, która przekłada się na realnie wyższą produktywność aplikacji. Pozwala realizować zadania szybciej przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa. Wózek WT 3000 został wyposażony w amortyzowany podest, który pozwala zredukować odczuwalne przez operatora wstrząsy związane z przejazdami przez płyty dokowe. Komfort pracy bezpośrednio przekłada się na wydajność. Firma Crown kieruje się tradycyjnymi wartościami. kładzie nacisk na wytrzymałą konstrukcję wózka i wydłużony czas życia produktu. Do produkcji używa sprawdzonych, stalowych komponentów przekładających się na solidną i trwałą konstrukcję.