Prowadzenie każdej firmy – bez względu na jej skalę, branżę czy formę prawną – wymaga tego samego: wiedzy o tym, jak przebiegają wszystkie procesy. Ostatnich kilka lat jednak upłynęło pod znakiem kontroli pojedynczych z nich bez łączenia ocenianych wskaźników w spójną całość, a to nie jest droga do zrównoważonego wzrostu.

Ocena zasobów. Na każdym etapie.

Sama obserwacja pojedynczych wskaźników dotyczących procesów produkcji, sprzedaży, magazynowania czy zarządzania nie mówi o firmie wiele. Dopiero połączenie tych wskaźników w ciąg przyczynowo-skutkowy, użycie ich do przewidywania rozwoju sytuacji i wydobycie powiązań między procesami sprawia, że firmą można zarządzać lepiej. Czy popełniasz błąd, oceniając pojedyncze wskaźniki? W pewnym sensie nie – nawet szczątkowa wiedza jest lepsza niż brak wiedzy, ale dopiero pełna kontrola pozwala naprawdę dobrze zarządzać przedsiębiorstwem. Temu służą zaawansowane systemy ERP, choćby https://humansoft.pl/hermes-system-erp/.

Do czego służy oprogramowanie ERP?

Na podstawowym poziomie celem takiego oprogramowania jest wskazanie wartości wielu różnych wskaźników dotyczących wszystkich procesów prowadzonych w firmie. System ERP gromadzi dane dotyczące zapasów surowców, zasobów ludzkich, procesu produkcyjnego, dystrybucji, zamówień wewnętrznych, handlu czy magazynowania. Obserwacja tych wskaźników pozwala natomiast wychwycić korelację między niektórymi z nich. I to jest właściwe zastosowanie systemów ERP: nie obserwacja pojedynczych wartości, ale wykrywanie powiązań i zapobieganie spowolnieniu procesów.

Komunikacja do przodu

W klasycznym ujęciu systemy ERP były przedstawiane jako narzędzia kardy zarządzającej. Tym oczywiście są, ale nowoczesne oprogramowanie o modułowej konstrukcji i zaawansowanych ustawieniach dostępu pozwala rozszerzyć ich zastosowanie. Kompleksowe oprogramowanie klasy ERP może stanowić podstawowy sposób komunikacji między działami lub pracownikami. Wprowadzanie i oglądanie danych na bieżąco pozwala elastycznie zarządzać mocą produkcyjną i z dużym wyprzedzeniem reagować na zagrożenia dla płynności cyklu wytwórczego.

Ma to olbrzymie znaczenie również dla mniejszych firm o rozproszonej strukturze, a takich podmiotów dziś przybywa w błyskawicznym tempie. Prawidłowo wdrożony system zarządzania zasobami pozwala nawet małym oddziałom i pojedynczym agentom na całym świecie wydajnie współpracować z innymi w ramach wspólnej firmowej sieci wymiany informacji. Mniej błędów, mniej niepotrzebnych kosztów, lepsza wiedza i zamiast przeczuć – wiarygodne prognozy dotyczące przyszłej sytuacji. To przydaje się bez względu na wielkość i strukturę firmy.

loading...
  Polecamy książki

Porady dla czytelników

loading...
Zdrowie i uroda
Finanse
Firma
Prawo i Podatki
Gadżety i Hobby
Moda i Trendy
Budownictwo
loading...
Polecane artykuły