Technologie zmienia się szybciej niż prawo dlatego konieczne jest zabezpieczenie się przed konsekwencjami prawnymi zmian w technologiach. Jak to zrobić opisze adwokat z Wrocławia.

Adwokaci KJS Legal zajmują się sporządzeniem, weryfikowaniem i nadzorem nad wykonaniem umów handlowych (np. umowa agencyjna, umowa dystrybucyjna, umowa komisu, umowa najmu, umowa sprzedaży, umowa cesji, umowa licencyjna, umowa know-how, etc.). Nie stosujemy szablonów, tylko zapewniamy personalizację klauzul umownych do potrzeb naszych Klientów. Opiniujemy i przygotowujemy także umowy dotyczące praw autorskich, nowych technologii oraz umowy licencyjne. Dzięki wsparciu adwokatów w sporządzaniu umów, zabezpieczamy interesy klientów oraz ograniczamy spory mogące wyniknąć z niejasno sformułowanych klauzul umownych.

Adwokaci KJS Legal mają bogate doświadczenia w sprawach pracowniczych. Doradzamy zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Chronimy pracowników przed podpisaniem niekorzystnych umów, w szczególności w zakresie zakazów konkurencji, praw do utworu pracowniczego i praw własności przemysłowej (np. patentów). Wsparcie pracodawców przez adwokata obejmuje z kolei analizę regulaminów wynagradzania i premiowania oraz zawieranych z pracownikami umów cywilnoprawnych, co pozwala uniknąć procesów o ustalenie istnienia stosunku pracy, zapłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe czy procesów o mobbing i nierówne traktowanie. Nasi adwokaci reprezentują pracowników i pracodawców przed Państwową Inspekcją Pracy, a w tym sporządzają zastrzeżenia do protokołu kontroli.

W zakresie nowych technologii i e-biznesu, adwokaci KJS Legal przeprowadzają audyty regulaminów internetowych, regulaminów przetwarzania baz danych (polityki prywatności i polityki cookies), legalności zasad gwarancji, procedur reklamacji, polityki zwrotów, zasad sprzedaży konsumenckiej, ogólnych warunków świadczenia usług internetowych, występowania klauzul abuzywnych, co pozwala uniknąć przedsiębiorcom procesów administracyjnych przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO) i zabezpieczenia prawne z zakresu RODO.

Więcej informacji: KJS LEGAL adwokat Wrocław