Egzekucja z nieruchomości jest jedną z form działania komornika, aby odzyskać należność na rzecz wierzyciela. Proces ten jest wieloetapowy i skomplikowany. Jednak czasami jest to jedyna skuteczna droga przeprowadzenia windykacji. Sprawdź jak przebiega proces egzekucji z nieruchomości.

Prowadząc postępowanie egzekucyjne komornik sięga jedynie po te narzędzia, które wskazał wcześniej wierzyciel. Najczęściej stosowane metody to zajęcie konta bankowego, wynagrodzenia lub świadczenia emerytalnego/rentowego. Egzekucja z nieruchomości to zwykle ostateczność, ponieważ jej przeprowadzenie jest skomplikowane oraz czasochłonne.

Egzekucja z nieruchomości krok po kroku

Warto pamiętać, że egzekucja może być prowadzona z dowolnej nieruchomości należącej do dłużnika lub – jeżeli nieruchomość ma kilku właścicieli – z części należącej do osoby zadłużonej.

  • Pierwszym krokiem jest zajęcie nieruchomości. Dzieje się to po wysłaniu przez komornika wezwania do zapłaty zobowiązania, najczęściej w terminie 2 tygodni, pod rygorem podjęcia działań zmierzających do opisu i oszacowania wskazanej nieruchomości.
  • Równocześnie komornik wysyła do sądu wniosek o dokonanie zapisu o zajęciu nieruchomości w jej księdze wieczystej lub złożenie wniosku do zbioru dokumentów.
  • Jeżeli dłużnik nie dokona spłaty długu pomimo otrzymania wezwania, komornik zwraca się do biegłego sądowego, który dokonuje opisu oraz oszacowania wartości nieruchomości. Na tym etapie powstaje specjalny protokół.
  • Egzekucja z nieruchomości odbywa się na drodze licytacji publicznej, a informacja o terminie jej rozpoczęcia jest przekazywana przez komornika w obwieszczeniu. Taki dokument jest przesyłany również stronom postępowania oraz organowi gminy i urzędowi skarbowemu właściwemu dla położenia nieruchomości.
  • Jeżeli w trakcie licytacji nieruchomość znajdzie nabywcę, sędzia nadzorujący licytację zatwierdza fakt nabycia majątku.
  • Nabywca reguluje należność za nieruchomość, a uzyskane tą drogą środki pokrywają koszty komornicze oraz roszczenia wierzyciela. Ewentualna nadwyżka jest przekazywana osobie zadłużonej.

Jak uniknąć egzekucji z nieruchomości?

Egzekucja z nieruchomości jest najbardziej dotkliwą spośród wszystkich form oddłużania komorniczego. W jej wyniku możesz utracić mieszkanie, działkę czy inny wartościowy dla Ciebie majątek. Jeżeli zmagasz się z długami, nie czekaj, aż sprawa trafi na wokandę sądową oraz do komornika. Spróbuj rozwiązać problem polubownie. To jest możliwe, zwłaszcza jeśli Twoje zadłużenie obsługuje firma windykacyjna, taka jak ULTIMO. Podejmij rozmowę i spróbuj wynegocjować nowe warunki spłaty. Ugoda, którą wypracujesz wspólnie z doradcą, będzie adekwatna do Twojej sytuacji finansowej. W efekcie, krok po kroku pozbędziesz się długów i wyjdziesz na finansową prostą, a Twój majątek pozostanie nienaruszony.

loading...
  Polecamy książki

Porady dla czytelników

loading...
Zdrowie i uroda
Finanse
Firma
Prawo i Podatki
Gadżety i Hobby
Moda i Trendy
Budownictwo
loading...
Polecane artykuły