Struktura zatrudnienia w Polsce jest zmienna, jak zresztą w każdym kraju, który w ostatnich dziesięcioleciach przechodził tak silne zmiany demograficzne i polityczne.

Już od dawna rysuje się trend zmniejszający znaczenie wszystkich przedsiębiorstw z branży publicznej, która traci na rzecz sektora prywatnego, co związane jest w oczywisty sposób z prywatyzacją wielu biznesów i rozwojem kapitalizmu.

Jednocześnie uznanie zyskuje wiele branż, które jeszcze 20-30 lat temu nie były tak popularne. Spada znacznie zainteresowanie rolnictwem i udziałem działalności rolników w ogólnym rynku pracy, podczas gdy podnosi się stale pozycja wszystkich firm z sektora usług.

Zmiany te, według specjalistów, związane są przede wszystkim z przemianami demograficznymi i odmiennym stylem życia. Sprawdźmy, jak szczegółowo kształtuje się obecnie struktura zatrudnienia w Polsce względem lat poprzednich. Warto zwrócić uwagę, że obecny rozwój technologii umożliwił stworzenie nowych miejsc pracy z zapotrzebowaniem na wysokowykwalifikowanych pracowników, zwłaszcza z branży IT, zarządzania oraz marketingu.

Zmiany ogólne w strukturze zatrudnienia

Podstawowym, zauważalnym trendem zmian jest wspominany wzrost znaczenia firm z sektora prywatnego – obecnie stanowią one 65% całego zatrudnienia na rynku pracy, co jest wartością dwukrotnie wyższą niż jeszcze 20 lat temu.

Silny wzrost ten sektor zaliczył dopiero po 2005 roku, co prawdopodobnie według ekspertów, ma związek z odejściem starszej kadry pracowników na emerytury oraz wprowadzaniem nowego systemu zarządzania i prowadzenia firm przez młodych ludzi. Warto również zauważyć, że trend ten znajduje odbicie również w innych krajach europejskich.

Pracujemy więcej, ale niestety mniej wydajnie

W ostatnich latach zauważa się wzrost udziału pracowników, którzy na swoje obowiązki poświęcają o wiele więcej czasu, jednocześnie wykazując przy tym niższą produktywność. Liczba miejsc pracy wzrasta, jednakże związane jest to, zwłaszcza w przypadku zatrudnienia pracowników mało wykwalifikowanych, z niską wydajnością oraz rozdzieleniem obowiązków pomiędzy kilka stanowisk.

W jakim kierunku zmierza struktura zatrudnienia?

Przede wszystkim zauważalny jest wzrost miejsc pracy w zawodach związanych z rynkiem usług – nawet o 30% względem lat poprzednich – przy jednoczesnym spadku miejsc pracy w przemyśle (o ok. 20%), co poniekąd związane jest z automatyzacją pracy. Zarówno w Polsce, jak i krajach europejskich wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników technicznych, inżynierów oraz zawody kreatywne, w przypadku których chodzi przede wszystkim o rozwój przedsiębiorstw prywatnych. Za automatyzacją idzie potrzeba znalezienia wykwalifikowanych pracowników operujących parkiem maszynowym.

Do najszybciej rozwijających się pod względem zatrudnienia branż należą:

  • usługi
  • branża IT
  • biotechnologia
  • handel
  • oświata.

Analizując listę kierunków studiów podyplomowych na polskich uczelniach widać wzrost zawodów szczególnie związanych z zarządzaniem, wykorzystaniem marketingu internetowego oraz ekspansją firmy na rynki zagraniczne.

Wśród działów gospodarki rozwijających się pod tym względem najgorzej zaliczyć można:

  • rolnictwo
  • przemysł ciężki
  • służbę zdrowia.

Rozwój dla młodego pokolenia

Warto przy okazji zwrócić uwagę na rosnące zainteresowanie zawodami kreatywnymi związanymi z nowymi technologiami. Chodzi tutaj przede wszystkim o rozwój takich profesji jako blogerzy czy youtuberzy, co daje szansę zyskania miejsc pracy dla osób, w przypadku których wykształcenie jest mniej istotne.

Jednocześnie następuje decentralizacja miejsc pracy, przez co jedna osoba jest w stanie podejmować się zleceń bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem odpowiednich platform, co również zmienia strukturę zatrudnienia w porównaniu do czasów sprzed 20 lat.