Nasza Kancelaria Adwokacka zapewnia swoim klientom pełną pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego. Zapraszamy na spotkanie z naszym adwokatem, podczas którego, po uzyskaniu informacji od Państwa i zapoznaniu się z pełną dokumentacją, zostanie ustalony stan faktyczny spawy oraz ocena jej pod względem prawnym. Następnie adwokat przedstawi Państwu możliwe schematy dalszego postępowania w tej sprawie, jak również udzieli niezbędnych wskazówek, dotyczących między innymi zbierania dowodów.

Kancelaria zapewnia pełne wsparcie osobom potrzebującym profesjonalnej pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. Dzięki wieloletniej praktyce i wynikającego z niej doświadczenia, gwarantujemy usługi prawne na najwyższym poziomie. Jeśli zatem mają Państwo wątpliwości natury prawnej z zakresu prawa rodzinnego, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Adwokat rodzinny – zakres świadczonych usług

Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy rodzinne, takie jak m.in.:
• rozwód,
• separacja,
• ustalenie alimentów na dzieci, a także inne osoby uprawnione,
• podział majątku wspólnego,
• pozbawienie, ograniczenie lub też zawieszenie władzy rodzicielskiej,
• ustalenie bądź zaprzeczenie macierzyństwa lub ojcostwa,
• ustalenie miejsca zamieszkania dziecka małoletniego,
• ustalenie sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem małoletnim,
• zmiana nazwiska dziecka,
• zezwolenie na wydanie paszportu dla dziecka,
• zarząd majątkiem dziecka,
• wybór sposobu leczenia dziecka,
• wybór placówki edukacyjnej, do której będzie dziecko uczęszczać,
• ustanowienie kurateli,
• ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite.

W związku z zakresem świadczonych przez nas usług zastępstwa procesowego w wyżej wymienionych sprawach:

• udzielamy kompleksowych porad prawnych,
• sporządzany projekty pism procesowych, w tym pozwu o rozwód oraz pozwu o alimenty,
• przygotowujemy opinie prawne,
• sporządzamy projekty umów,
• przygotowujemy projekty rodzicielskich planów wychowawczych,
• w sposób kompleksowy prowadzimy sprawy sądowe.

Kancelaria Adwokacka – kompleksowa pomoc prawna z zakresu prawa rodzinnego

Nasza Kancelaria Adwokacka zapewnia swoim klientom pełną pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego. Zapraszamy na spotkanie z naszym adwokatem, podczas którego, po uzyskaniu informacji od Państwa i zapoznaniu się z pełną dokumentacją, zostanie ustalony stan faktyczny spawy oraz ocena jej pod względem prawnym. Następnie adwokat przedstawi Państwu możliwe schematy dalszego postępowania w tej sprawie, jak również udzieli niezbędnych wskazówek, dotyczących między innymi zbierania dowodów. 

W momencie podjęcia decyzji o współpracy z naszym adwokatem, klient udziela mu pełnomocnictwa procesowego, które daje możliwość do występowania w jego imieniu przed Sądem. Od tej chwili nad jego sprawą czuwa nasz adwokat, który zawsze informuje swojego klienta drogą mailową (lub inną – według życzenia klienta) o poczynionych ustaleniach. Na bieżąco informowany jest również o tym jakie jeszcze dokumenty musi skompletować. 

Bardzo ważną kwestia jest to, aby skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej jeszcze przed rozpoczęciem postępowania procesowego w sprawie rodzinnej, bowiem niektórych błędów nie da się skorygować na kolejnym etapie postępowania. W tego typu przypadkach bardzo ważne jest opracowanie właściwej strategii procesowej. 

Co więcej, adwokat nie dopuści do sytuacji, w której dojdzie do popełnienia błędów formalnych, a które mogą spowodować znaczne opóźnienie postępowania, a nawet w niektórych przypadkach, do zwrotu pisma, w sytuacji, gdy błędy te nie zostaną naprawione w odpowiednim terminie. A warto mieć na uwadze, że postępowanie cywilne zaliczane jest do niezwykle sformalizowanych, zaś za popełnione błędy odpowiedzialna jest strona, bez względu na to czy jest reprezentowana przez pełnomocnika czy też nie. 

Kancelaria Adwokacka – pełny profesjonalizm 

Nasza Kancelaria Adwokacka przeprowadziła wiele spraw rodzinnych. Wiemy jak trudne i obciążające jest to doświadczenie, dlatego wspieramy naszych Klientów na każdym kroku i pomagamy im przejść przez te ciężkie chwile. Zawsze jednak w sposób racjonalny, bez emocji analizujemy sytuację i dbamy o to, by w trakcie procesu nie zostały popełnione żadne błędy.