Kupno mieszkania w kamienicy to krok, na który Polacy decydują się coraz chętniej. Takie budynki są zwykle ulokowane w centralnych dzielnicach miast, a ich wnętrza są duże i przestronne. Wartością dla wielu inwestorów są także walory estetyczne i historyczne kamienic. A jeśli kamienica wpisana jest do rejestru zabytków, a Ty chcesz wyremontować mieszkanie? Sprawdźmy!

Zabytkowa kamienica, czyli jaka?

Zabytkowe kamienice to takie, które stanowią świadectwo minionych epok lub wydarzeń, a ich zachowanie jest ważne z punktu widzenia społecznego interesu. Mają wybitną wartość artystyczną, historyczną lub naukową. Zabytkowe nieruchomości są wpisywane do rejestru zabytków lub objęte ewidencją zabytków.

Kwestie prawne dotyczące nieruchomości zabytkowych reguluje ustawa z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zabytkowe kamienice spotkasz w różnych lokalizacjach – zarówno na najdroższych ulicach (pod względem zakupu mieszkań), jak i w nieco bardziej oddalonych od centralnych części miasta dzielnicach. Niemniej jednak lokalizacja takich budynków jest często korzystniejsza niż budynków deweloperskich położonych na peryferiach miast.

Mieszkanie w kamienicy a prace remontowe

Jeśli budynek jest wpisany do rejestru zabytków, przed rozpoczęciem prac remontowych konieczne jest złożenie wniosku do Wojewódzkiego, Powiatowego lub Miejskiego Konserwatora Zabytków. To on zdecyduje, jakie prace budowlane mogą zostać wykonane.

Zgody Konserwatora Zabytków może wymagać na przykład:

 • odnowienie elewacji,
 • wymiana okien,
 • remont balkonów,
 • wymiana drzwi wejściowych do kamienicy,
 • remont dachu,
 • wymiana hydrauliki czy instalacji elektrycznej.

Im więcej detali architektonicznych znajduje się w budynku, tym bardziej restrykcyjne mogą być postanowienia konserwatora zabytków. Jego decyzja może dotyczyć nawet takich elementów jak:

 • położenie tapety na ścianach, jeśli znajdują się na nich rzeźbienia z minionych wieków,
 • wymiana klamek,
 • wymiana drzwi do mieszkań,
 • remont posadzki,
 • wymiana poręczy,
 • likwidacja pieców kaflowych,
 • wymiana parapetów.

Co istotne, Konserwator Zabytków może odmówić wydania pozwolenia na remont mieszkania, jeśli podczas prac remontowych nie zostaną wykorzystane wskazane przez niego materiały budowlane. Zdarza się, że właściciele kamienic lub nawet mieszkań w kamienicach zabytkowych muszą zdawać Konserwatorowi Zabytków raporty z przebiegu prac budowlanych.

Ponadto aby rozpocząć prace remontowe w zabytkowej kamienicy, konieczna jest obecność kierownika budowy oraz osoby nadzorującej, która ma uprawnienia budowlane.

Jak widać, ograniczenia budowlane mogą dotyczyć zarówno właścicieli kamienic, jak i właścicieli poszczególnych mieszkań. W przypadku lokatorów, którzy planują remont mieszkania, ingerencja Konserwatora Zabytków sprowadza się najczęściej do wymiany okien i parapetów oraz remontu balkonów. Niemniej jednak, jeśli planujesz kupno mieszkania w zabytkowej nieruchomości, musisz mieć świadomość, że prace remontowe w mieszkaniu mogą wymagać specjalnych pozwoleń.

Chcesz bez ryzyka dobrze wybrać mieszkanie, zmieścić się w budżecie i mieć wszystko w jednym miejscu? Będziesz zaskoczony, jakie to proste! Skorzystaj z narzędzia NAVIDOM!