Elektromagnetyczne przepływomierze - zwane również licznikami ścieków to wszechstronne urządzenia, które najczęściej znajdują zastosowanie w gospodarce wodno-ściekowej. Okazuje się jednak, że równie często używa się ich w innych gałęziach przemysłu - branży spożywczej, kosmetycznej czy chemicznej. Wszystko dlatego, że mogą one dokonywać pomiaru przepływu niemal każdego rodzaju cieczy, nawet tej silnie skażonej czy niebywale zabrudzonej.

Różne rodzaje liczników ścieków

Przed zdecydowaniem się na zakup konkretnego licznika ścieków, warto zastanowić się, do jakich celów ma on służyć. Licznik ścieków może zostać wykonany bowiem z materiałów odpornych na ciecze agresywne chemicznie, prądo-przewodzące mieszaniny czy wyjątkowo gęste pulpy.

Od rodzaju przepływającej cieszy uzależnia się rodzaj materiału, z jakiego wykonany zostanie korpus urządzenia oraz rodzaj zastosowanej w nim wykładziny. Inaczej będzie wyglądało wnętrze licznika mierzącego przepływ gładkiej cieczy, a inaczej takiego, który mierzy ciecz o właściwościach ściernych - niosącą żwir, piach czy drobne kamienie.

Średnica licznika ścieków może być bardzo zróżnicowana i mieści się w zakresie od 3 do nawet 3000 mm. Jak widać, rozpiętość jest bardzo duża.

Instalacja licznika ścieków

Liczniki ścieków nie podlegają w Polsce żadnej regulacji prawnej. Oznacza to, że na dzień dzisiejszy nie potrzebują one zatwierdzenia konkretnego modelu urządzenia, ani jego legalizacji.

Zalety licznika ścieków

Elektromagnetyczny licznik ścieków poradzi sobie z tym, z czym nie poradzi sobie tradycyjny licznik. Przepływająca ciecz może posiadać cząstki stałe, może być silnie zanieczyszczona, wyjątkowo gęsta czy bardzo agresywna chemicznie - nie będzie to mieć żadnego negatywnego wpływu ma wykonywane przez licznik pomiary.

Licznik nie posiada żadnych wystających w głąb rury elementów, dzięki czemu nie ingeruje w swobodny przepływ cieczy wewnątrz instalacji. Może być stosowany zarówno w większych przedsiębiorstwach, jak i w gospodarstwach domowych.

Liczniki ścieków- www.enko-pomiar.pl