Termostat grzejnikowy (inaczej zwany głowicą) służy do kontrolowania przepływu medium grzewczego. Sterowanie temperaturą daje szansę na zminimalizowanie kosztów. W dowolnym momencie możemy obniżyć lub zwiększyć intensywność grzania. Jest to szczególnie przydatne w okresie zimowym, kiedy rachunki za ogrzewanie mogą być bardzo wysokie.

Elementy termostatu grzejnikowego
Głowica termostatyczna składa się z pokrętła nastawy (obudowy), czujnika cieczy, trzpienia bezpiecznika, dławika zaworu, sprężyny powrotnej. Jest to dość prosta konstrukcja, jednak gwarantuje ona wysoką skuteczność działania. Wewnątrz głowicy umieszczony jest mieszek, który wypełniony jest cieczą. Charakteryzuje się ona wysoką rozszerzalnością cieplną, dzięki czemu reaguje ona na zmiany temperatury otoczenia. Im wyższa temperatura w pomieszczeniu, tym większe ciśnienie w mieszku. Przekłada się to na zwiększenie objętości cieczy. Analogicznie jest w przypadku niskiej temperatury - spada ciśnienie w mieszku, a także zmniejsza się objętość cieczy.
Ciecz znajdująca się w mieszku przyczynia się do wywierania nacisku na popychacz głowicy. Element ten pokonuje opór sprężyny i napiera na zawór termostatyczny. Pod wpływem nacisku zawór termostatyczny ulega zamknięciu.
Dostępne są także głowice termoelektryczne, które przy współpracy z termostatami pozwalają na inteligentną kontrolę temperatury w pomieszczeniu. To wciąż nowość na rynku, ale pozwala na najwygodniejszą i automatyczną kontrolę temperatury.

Regulowanie temperatury w pomieszczeniu
Ustawienie pożądanej temperatury w pomieszczeniu jest banalnie proste. W najprostszych termostatach, na ich pokrętle znajduje się podziałka z zakresem temperatur. Wystarczy jedynie przekręcić pokrętło tak, aby wskazywało ono wybraną wartość. Z pewnością znajdziemy również na nim symbol śnieżynki. W zależności od modelu jest to najniższa temperatura, która jednocześnie zabezpiecza przed zamarzaniem, albo zamknięcie dopływu a przez to wyłączenie trybu grzania dla konkretnego grzejnika. Głowica może też samodzielnie kontrolować temperaturę, tak aby nie spadła ona poniżej określonej wartości (najniższej na podziałce). Pomiędzy głównymi podziałkami często znajdują się również podziałki pośrednie. Przy głowicach z taką funkcją ważne jest, aby jej nie zasłaniać. Musi ona pozostać odsłonięta, gdyż tylko wtedy będzie ona prawidłowo mierzyć temperaturę otoczenia.