Już niedługo rozpoczną się prace nad deklaracjami podatkowymi. Od 15 lutego 2022 roku formalnie będzie można składać zeznania za cały rok 2021, aż do końca miesiąca kwietnia. Wszystko działa jednak z pewnymi utrudnieniami ze względu na trwającą epidemię koronawirusa (SARS-CoV-2). Dlatego warto przygotować się do pracy i poważnie przeanalizować możliwość przejścia na rozliczenie elektroniczne (czyli PIT online). Dlaczego tak wielu podatników już pracuje na PIT online? Jakie najważniejsze zalety tego rozwiązania wskazują?

Wygoda bez wychodzenia z domu

Szczególnie w trakcie epidemii użytkownicy elektronicznych aplikacji do przygotowywania i składania PIT chwalą sobie możliwość pracy i wysyłki pliku bezpośrednio z domu. Dzięki temu rozwiązaniu podatnik może wypełnić swój obowiązek bez konieczności wizyty w urzędzie czy nawet na poczcie. PIT online pozwala na przesłanie zeznania podatkowego przez internet, z dowolnego miejsca na świecie (o ile ma tylko dostęp do sieci). Jest to rozwiązanie szczególnie ważne teraz – ponieważ może przyczyniać się do zmniejszania narażenia na zakażenie (np. podczas stania w kolejkach w urzędzie lub poczcie).

Większa swoboda pracy

PIT online umożliwia pracę na własnym komputerze, w wybranej lokalizacji, ale również pozwala przesłać druk księgowy wtedy kiedy to podatnikowi odpowiada. W tym miejscu należy wyjaśnić, że terminy składania PIT dla deklaracji tradycyjnych i elektronicznych są zasadniczo te same i wynikają z Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawa o PIT”. A terminy te określa art. 45 Ustawy:

Wyciąg z przepisów:

Ustawa o PIT

Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Co jest jednak ważne - przy deklaracjach PIT online – to brak ograniczeń pracy w określonych godzinach. Podatnik nie ma obowiązku stawienia się w urzędzie skarbowym w jego godzinach pracy, ani dopasowania się z wysyłką dokumentu do godzin urzędowania placówki pocztowej. PIT w formie online może wysłać w dowolnym czasie na przykład w nocy (z ograniczeniami terminów wskazanymi wyżej).

Wsparcie i pomoc

Trzecią główną przyczyną dla której podatnicy decydują się na profesjonalne aplikacje do rozliczania e-PIT jest możliwość skorzystania z pomocy. Interesuje to szczególnie osoby, które na co dzień nie zajmują się kwestiami podatkowymi czy finansowymi więc formularze podatkowe PIT nie są dla nich najłatwiejsze. Dzięki pracy na specjalnych aplikacjach do PIT online mogą liczyć na wsparcie. Najpierw pojawia się ono w PIT online na etapie pracy, kiedy to aplikacja podpowiada niektóre rozwiązania. Następnie przed wysłaniem zeznania podatkowego program może zweryfikować najważniejsze informacje i sprawdzić niektóre błędy. W trakcie pracy możliwe jest również korzystanie z pomocy technicznej zapewnianej przez dostawcę oprogramowania, a także z szerokiej gamy poradników i informacji.