Jeśli w miejscu pracy dochodzi do wypadku nie z winy pracownika, a na przykład przez niewystarczające zabezpieczenia lub przez osoby trzecie, zyskuje się prawo do walki o odszkodowanie. Nie zawsze jest to proste, więc część osób czuje się bezradna i z tego rezygnuje. Tymczasem odszkodowania w UK mogą być bardzo wysokie i uwzględniają również inne formy rekompensaty, nie tylko odszkodowanie za zaistniałe zdarzenie.

Pierwszym krokiem, który trzeba zrobić i w Polsce i w UK, to zgłoszenie zdarzenia pracodawcy. Jeśli wypadek w pracy w UK był poważny, widzą go inni pracownicy, do pracodawcy ta wiadomość także dotrze. Ważniejsze jest zgłoszenie w przypadkach, kiedy obrażenia powstałe w wyniku zdarzenia są mniejsze i trudno udowodnić to, co się stało. Wtedy liczy się czas, im szybciej zgłosi się zdarzenie, tym lepiej i większe prawdopodobieństwo uzyskania odszkodowania.

Dokumentacja medyczna

Wypadek w pracy wiąże się z uszczerbkiem na zdrowiu, a ten musi być dobrze udokumentowany. Nie można tego bagatelizować, bo dokumentacja medyczna jest jednym z najważniejszych dowodów, branych pod uwagę przy określaniu wysokości odszkodowania. Trzeba jak najszybciej jechać do lekarza lub do szpitala, gdzie sporządzi się listę odniesionych obrażeń. Dzięki temu będzie łatwiej udowodnić, że obrażenia są wynikiem wypadku, co nie zawsze jest jasne.

Obowiązki pracodawcy

Obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzenie w sprawie wypadku dochodzenia, a następnie przesłanie raportu do Urzędu ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa (HSE). Oprócz tego każdy pracodawca jest zobligowany do prowadzenia księgi wypadków – Accident Book, gdzie notuje się szczegóły na temat wszystkich wypadków, do jakich doszło w firmie. Pracownik, który uległ wypadkowi, musi podpisać się pod opisem zdarzenia. Dlatego też trzeba znać język i wiedzieć, co się znajduje w księdze lub poprosić kogoś o przetłumaczenie.

Starania o odszkodowanie za wypadek w pracy w UK

Przyczyny wypadków są różne. O odszkodowanie można starać się, kiedy dochodzi do nich przez zaniedbania lub niestosowanie się do ustaw pracodawcy, lub kiedy winne są osoby trzecie. Każdy właściciel firmy zatrudniający pracowników ma ubezpieczenie, które uwzględnia wypłaty odszkodowań za wypadki w pracy. Jednak najpierw trzeba wszystko udowodnić, by wygrać sprawę. Na podstawie dokumentacji dowodowej, ubezpieczyciel rozpatrzy, czy odszkodowanie się należy.

O rekompensatę z tytułu wypadku w pracy mogą się starać nawet osoby pracujące nielegalnie. Jednak nie mogą liczyć na odszkodowanie za stratę wynagrodzenia. Tak samo zadośćuczynienie mogą uzyskać osoby zatrudnione za pośrednictwem agencji. Ponieważ proces dochodzenia ubezpieczenia może się wydłużać i wiele zależy od czasu i jakości dokumentów, aby mieć pewność, że sprawa zakończy się pomyślnie, najlepiej skontaktować się z prawnikiem lub firmą, jak Insito Odszkodowania, która specjalizuje się właśnie w tej dziedzinie. Brak zrozumienia treści wniosków, czy niewystarczająca wiedza na temat procedur, nie będzie stać na przeszkodzie w walce o swoje prawa.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: Insito-odszkodowania.uk