W Polsce średnio dochodzi do około 60 wypadków dziennie, jest to jeden z wyższych współczynników, gdy mówimy o statystykach, które dotyczącą ruchu drogowego w porównaniu z innymi krajami Europy. Stopniowo zwiększa się świadomość, jednak wciąż pozostaje dużo do zrobienia.

A jak to wygląda z perspektywy odszkodowawczej? Czy osoby poszkodowane wiedzą, o co mogą się ubiegać i jak prawidłowo obliczyć, czy ich odszkodowanie nie zostało zaniżone? Szczegóły w poniższym artykule.

Na co musi zwrócić uwagę poszkodowany?

Jedną z pierwszych rzeczy, jaką musi zrobić osoba poszkodowana, jest zgłoszenie szkody z polisy OC kierowcy, który był sprawcą zdarzenia. Odszkodowanie zostanie wypłacone z polisy OC kierowcy, który przyczynił się do wypadku. Konieczne będzie również sprecyzowanie, o co konkretnie chcemy się ubiegać jako pokrzywdzeni, ponieważ zakres świadczenia odszkodowań jest szeroki:

  • rekompensata za uszkodzony pojazd
  • odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu
  • dopłata do zaniżonego odszkodowania: https://www.helpfind.pl/doplata-do-odszkodowania-oc
  • zwrot kosztów za samochód zastępczy
  • renta powypadkowa
  • zwrot kosztów leczenia
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i cierpienie
  • zadośćuczynienie w przypadku śmierci osoby bliskiej

Szkodę komunikacyjną należy zgłosić u odpowiedniego ubezpieczyciela, będzie on miał 30 dni na rozpatrzenie przesłanych dokumentów i wypłatę należnych świadczeń. Niestety, w praktyce okres ten przedłuża się nawet do 90 dni.

Najczęściej wynika to z niekompletnej dokumentacji np. późniejszym dosłaniu notatki policyjnej czy zeznań świadków. Termin na zgłoszenie roszczenia wynosi 3 lata, jeśli jednak zdarzenie miało skutki przestępstwa (śmierć, złamanie przepisów ruchu drogowego), okres ten przedłuża się i wynosi 20 lat.

Szkoda osobowa także istotna

W przypadku, gdy wystąpiły duże obrażenia ciała, można wystąpić o pełny zwrot kosztów leczenia, należą do nich: rehabilitacja, leczenie, dojazdy do placówek medycznych, zakup sprzętu medycznego. Niezbędne jest szybkie udanie się do placówki medycznej, celem wykonania badań. Nawet jeśli bezpośrednio po wypadku poszkodowany nie uskarża się na żadne dolegliwości bólowe, to mogą pojawić się one później.

Poza tym osoba poszkodowana będzie musiała zadecydować, w jaki sposób chce, żeby jej szkoda została rozliczona. Ma do wyboru dwie możliwości:

  • gotówkowa (kosztorysowa) - sporządzony zostaje kosztorys naprawy i na jego podstawie wypłacane są pieniądze poszkodowanemu
  • bezgotówkowa- poszkodowany wskazuje warsztat, w którym auto ma zostać naprawione. Wszystkie koszty pokrywa wtedy Towarzystwo Ubezpieczeniowe

W obydwu przypadkach ważna jest kwestia podatku VAT. Jeśli poszkodowany nie jest podatnikiem VAT, kwota odszkodowania zostanie wypłacona w całości (brutto). Jeśli jest on płatnikiem składek, wówczas może starać się o wypłatę odszkodowania w kwocie netto, tutaj przeczytasz więcej: https://www.helpfind.pl/oswiadczenie-wlasciciela-przedmiotu-szkody-o-odliczeniu-podatku-vat

Jak wystąpić o wyższe odszkodowanie?

Jeśli miało miejsce rozliczenie gotówkowe, warto bliżej przyjrzeć się kosztorysowi, ponieważ w 89% jest on zaniżany. Zaniżenia występują najczęściej na częściach zamiennych, gdzie stosuje się zamienniki zamiast oryginałów. Kolejnym punktem jest koszt tzw. robocizny, który jest różny w zależności od regionu, w jakim dana szkoda jest naprawiana. Porównanie nie jest trudne- wystarczy sprawdzić cennik z lokalnych warsztatów.

Bardzo często ubezpieczyciele stosują uśrednione stawki, to błąd, ponieważ nie mają one odbicia w rzeczywistych stawkach. W jednej ze swych decyzji Sąd Najwyższy jasno stwierdził, że stosowanie tańszych zamienników jest niezgodne z prawem i zakazał stosowania takiego procederu.

Inaczej to wygląda w przypadku szkody całkowitej, gdzie zawyżone zostają koszty naprawy samochodu i szczegółowo uwzględniony zostaje całkowity koszt każdej, najdrobniejszej czynności. Wartość pojazdu zostaje więc jeszcze przed wypadkiem zaniżona, by później zawyżyć wartość wraku.

Najkorzystniejszą decyzją jest oddanie sprawy w ręce profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej, która kompleksowo zajmie się odzyskaniem środków należnych osobie poszkodowanej. Jest to także wygodny sposób, przy którym poszkodowany nie musi martwić się formalnościami, ponieważ cały proces odbywa się przez Internet.

źródło: https://www.helpfind.pl/