Sprężone powietrze stopniowo zyskuje na znaczeniu jako wydajny i wygodny nośnik energii niezbędnej do wykonania określonej pracy.

Współcześnie, coraz więcej maszyn i urządzeń wykorzystywanych w operacjach technologicznych napędzana jest sprężonym powietrzem, a istotnym parametrem staje się jego wysoka jakość.

Stacja wytwarzania sprężonego powietrza – z czego się składa?

Urządzenie odpowiedzialne za sprężanie powietrza (zwiększenie ciśnienia gazu powyżej atmosferycznego) nie jest jedynym elementem składowym stacji. Niezbędny jest także szereg innych urządzeń odpowiedzialnych za magazynowanie, filtrację, oczyszczanie, ale także osuszanie sprężonego powietrza.

Ta ostatnia operacja jest szczególnie istotna. Jak powszechnie wiadomo, mieszanina gazów unosząca się w powietrzu posiada w sobie znaczną ilość wilgoci (cząsteczek wody), co może w negatywny sposób wpływać na jakość sprężonego powietrza i jego oddziaływanie na wszystkie elementy, z którymi ma styczność.

Zbyt wysoka zawartość wilgoci w sprężonym powietrzu grozi:

 • przedostawaniem się wody do produktów finalnych,
 • zamarzaniem zewnętrznych przewodów powietrznych,
 • korozją osprzętu,
 • w skrajnych przypadkach zatrzymaniem produkcji z powodu awarii.

Tego typu zjawiska stanowią poważne ryzyko względem ciągłości procesu produkcyjnego, co może przełożyć się na bardzo wysokie, dodatkowe koszty.

Jakie są rodzaje osuszaczy do sprężonego powietrza?

Współcześni producenci w tej branży nieustannie starają się odpowiadać na potrzeby rynku i dostosowują działania i funkcje urządzeń do wymagań klientów. Dzięki temu mamy dostęp do kilku rodzajów oraz wielu modeli osuszaczy. Ze względu na konstrukcję i zasadę działania można te urządzenia podzielić na:

 • osuszacze chłodnicze,
 • osuszacze adsorpcyjne,
 • osuszacze membranowe.

Osuszacz chłodniczy (ziębniczy) – zasada jego działania zbliżona jest do pracy chłodziarki. Odpowiedni układ wymienników ciepła odprowadza ciepło z powietrza poprzez jego schłodzenie. Współczesne rozwiązania, np. osuszacze chłodnicze ALM i ADD zapewniają optymalny poziom wilgotności, a powietrze wlotowe może mieć temp. max do 58 st. C oraz ciśnieniowy punkt rosy +3 st. C.

Osuszacz adsorpcyjny – w jego przypadku sprężone powietrze przechodzi przez zbiornik ciśnieniowy wypełniony określonym adsorbentem – substancją pochłaniającą cząsteczki wody. Przykładem takich substancji są tlenek glinu lub żel krzemionkowy. Taka forma osuszania może zmniejszyć punkt rosy pary wodnej do -40 st. C, a nawet niższej. Po każdym kolejnym cyklu (ok. 5 min) substancję adsorbującą poddaje się regeneracji poprzez przepuszczenie osuszonego już powietrza, którego zadaniem jest pochłonięcie wilgoci z substancji adsorbujących i odprowadzenie jej na zewnątrz. Regeneracja może odbywać się na zimno lub na gorąco. Jest to stosunkowo tani w eksploatacji osuszacz, mimo konieczności cyklicznej wymiany adsorbentu.

Osuszacze membranowe – za usuwanie pary wodnej z powietrza odpowiedzialna jest specjalna membrana wykonana z włókna polimerowego. Stopień osuszania sprężonego powietrza regulowany jest przez sterowanie ciśnieniem przepływu sprężonego powietrza. Ten rodzaj osuszaczy wymaga precyzyjnych i skutecznych filtrów na wlocie powietrza.

Na co zwrócić uwagę podczas zakupu osuszacza sprężonego powietrza?

Decydując się na zakup osuszacza warto rozważyć szereg różnorodnych czynników. Należą do nich m.in.:

 • możliwe warunki pracy, przy których urządzenie działa sprawnie (temp. otoczenia, ciśnienie robocze, przepływ itd.);
 • wykorzystanie energii do regeneracji (straty);
 • koszty utrzymania;
 • stopień trudności montażu oraz dalszej eksploatacji;
 • ciśnieniowy punkt rosy;
 • niezawodność oraz żywotność;
 • poziom wydajności osuszania;
 • koszty eksploatacji (zużycie energii, wymiana adsorbenta, inne czynności serwisowe).

W ten sposób uzyskamy odpowiedź w zakresie naszych potrzeb związanych z osuszaniem sprężonego powietrza, które wraz z szacunkiem możliwości pozwoli zakupić optymalne urządzenie względem realizowanych zadań.

Źródło: Almig - Sprężarki powietrza

loading...

Porady dla czytelników

loading...
loading...