Ogrzewanie mieszkania lub domu za pomocą pieca kondensacyjnego cieszy się niemalejącą popularnością głównie z uwagi na właściwości urządzenia pozwalające na oszczędzanie paliwa, a co za tym idzie na redukcję kosztów ponoszonych na zapewnienie ciepła w pomieszczeniach mieszkalnych.

Wysoka cena kupna i montażu kotła kondensacyjnego nie odstrasza nowych użytkowników, ponieważ to inwestycja na lata, która stosunkowo szybko się zwraca. Ponadto w ostatnich latach udoskonalono technologie wykorzystujące zjawisko kondensacji, dzięki czemu budowa pieców CO stała się nieco łatwiejsza, a co za tym idzie cena kotłów nieznacznie spadła.

Co to jest kondensacja?

Kondensacja to zjawisko, które każdy z nas może zaobserwować w otaczającej nas przyrodzie. Najłatwiej zauważyć je i rozpoznać wczesnym rankiem na łące, w lesie lub na innej otwartej przestrzeni, gdy zachodzi przemiana pary wodnej w wodę. Na trawie lub liściach powstają wówczas krople rosy. Dzieje się tak, ponieważ część pary wodnej zawartej w powietrzu ulega skropleniu w niskiej temperaturze i osadza się w postaci kropli, np. na podłożu lub drzewach. Z wyjaśnieniem zjawiska kondensacji spieszą także liczne słowniki. Jego definicję znajdziemy bowiem w słowniku pojęć fizycznych, chemicznych lub technicznych. Uogólniając zjawisko to polega na zagęszczeniu, stężaniu określonej substancji lub nadawaniu jej zwartego układu. W chemii kondensację rozumie się jako reakcję pomiędzy cząsteczkami, w wyniku której powstaje nowa cząstka o większej masie. W procesie tym wydziela się także prosty związek chemiczny, np. woda, alkohol lub wodór w postaci cząsteczkowej. Z punktu widzenia budowy i funkcjonowania pieców kondensacyjnych najistotniejsza jest fizyczna definicja tego zjawiska, która mówi, że kondensacja to przemiana fazowa gazu w ciecz możliwa wyłącznie w temperaturach niższych od temperatury krytycznej. Zachodzi dzięki ochłodzeniu lub izotermicznemu sprężeniu gazu. Obserwacja tego procesu wiele lat temu pozwoliła na zaprojektowanie pierwszego pieca CO, który obecnie, po wielu udoskonaleniach i zastosowaniu najnowszych technologii, może skutecznie ogrzewać nasz dom lub mieszkanie.

Jak działa piec kondensacyjny?

Sposób funkcjonowania pieców gazowych został oparty na zasadzie kondensacji, co oznacza, że w kotłach następuje stężenie zawartej w spalinach pary wodnej (wytwarza się w wyniku spalania gazu), a dodatkowa energia pozyskiwana w czasie tego procesu jest przekazywana do instalacji pieca CO i ogrzewa określoną przestrzeń. Wspomniana energia pozwala na zdecydowanie większą sprawność pieców kondensacyjnych w stosunku do tradycyjnych kotłów. Pozwala to na zaoszczędzenie energii nawet w 25%. Więcej informacji możesz znaleźć tutaj: http://www.junkers.pl/pl/pl/produkte_1/urzdzeniakondensacyjne/kotly-kondensacyjne.html.

Jakie są zalety kotła kondensacyjnego?

Jedną z głównych i niepodważalnych zalet pieców kondensacyjnych jest efektywne wykorzystywanie energii zawartej w paliwie. Efektywność energetyczna kotła wynosi bowiem niemal 94%, co oznacza, że sprawność znormalizowana sięga 109%. Ponadto budowa i sposób pracy pieców CO gwarantują ich bezpieczną eksploatację, a także umożliwiają zastosowanie w nich różnych przewodów powietrzno-spalinowych. Istotną cechą tego typu kotłów gazowych jest również cicha praca tych urządzeń oraz ich wysoka trwałość wynikająca przede wszystkim z zastosowania wymiennika ze specjalnego stopu aluminiowo-krzemowego z dodatkiem magnezu. Ten element wykazuje bardzo dużą odporność na korozję w kontakcie z kondensatem. Dodatkowo piece gazowe kondensacyjne pozwalają na redukcję emisji szkodliwych substancji, co ma ogromne znaczenie dla życia i zdrowia ludzkiego, a także stanu środowiska naturalnego.

Ile kosztuje kocioł gazowy?

Koszt kotła gazowego kondensacyjnego w ostatnich latach nieco się zmniejszył, choć nadal jest to niemały wydatek. Warto jednak zauważyć, że korzystanie z kotła CO gwarantuję oszczędność kosztów ponoszonych na ogrzewanie mieszkania, dlatego to inwestycja na lata, która zdecydowanie się opłaca. Ceny kotłów kondensacyjnych wahają się od kilku do kilkuset tysięcy złotych w zależności od producenta i funkcji interesującego nas pieca. Według popularnego portalu porównującego koszt różnych produktów, najtańsze kotły gazowe kosztują 1590 zł, a najdroższe osiągają cenę nawet 149 229 zł. Warto jednak pamiętać, że wybór kotła CO należy dostosować do indywidualnych oczekiwań, również tych finansowych.

Kupno i montaż pieca kondensacyjnego niosą ze sobą wysokie koszty, ale należy pamiętać, że to inwestycja na lata, która się opłaca, ponieważ kotły gazowe oszczędnie zużywają paliwo, a ich budowa pozwala na skuteczne i długotrwałe ogrzewanie domu. Warto zatem zdecydować się na instalację pieca CO w swoim domu lub mieszkaniu, ponieważ stale doskonalone technologie i coraz większa wiedza dotycząca zjawisk fizycznych pozwala na budowę jeszcze sprawniejszych, a także tańszych w eksploatacji i skuteczniejszych, urządzeń.