Jako właściciel lub zarządca nieruchomości, Twoim priorytetem jest ochrona inwestycji poprzez znalezienie wiarygodnych najemców, którzy będą płacić czynsz na czas i nie będą sprawiać problemów z sąsiadami. Aby znaleźć najlepsze perspektywy, musisz odfiltrować każdego, kto nie spełnia Twoich minimalnych standardów. Niestety, wielu właścicieli ignoruje ten krok i kończy z niewykwalifikowanymi lokatorami, którzy powodują problemy i obniżają wartość nieruchomości. Istnieją pewne ogólne pytania, które mogą pomóc w zidentyfikowaniu potencjalnych najemców, którzy prawdopodobnie będą najbardziej odpowiedzialnymi najemcami.

Jak długo mieszkają w obecnym miejscu zamieszkania?

To powie ci, czy jest to ich pierwszy wynajem, czy też przenoszą się z jednego wynajmu do drugiego. Częste przeprowadzki są oznaką niestabilności i mogą wskazywać na większe ryzyko niepłacenia czynszu lub uszkodzenia nieruchomości. Jeśli dana osoba dopiero szuka pierwszego mieszkania do wynajęcia Otwock, zapytaj ją, co ją do tego skłoniło. Jeśli powiedzą coś w stylu: "Mój właściciel jest palantem, który niczego nie naprawi", to może to być problem, który dopiero się pojawi.

Jaka jest ich praca i jak długo tam pracują?

Ludzie, którzy pozostają w jednej pracy przez kilka lat, a następnie przechodzą do nowej pracy, prawdopodobnie szukają zmiany. Trzymaj się z dala od ludzi, którzy ciągle zmieniają pracę. Jeśli pracują w obecnej pracy krócej niż rok, zapytaj ich, dlaczego zdecydowali się na zmianę. Stabilność pracy jest kluczowa, szczególnie jeśli umowa najmu jest na rok lub krócej. Jeśli nie masz czasu lub po prostu nie chcesz przepytywać nowych najemców, warto skorzystać z usług firm takich jak https://portman.com.pl/. Nie chcesz mieć rotacji co kilka miesięcy. Ludzie, którzy są w tej samej pracy od kilku lat i mają osiągnięcia w płaceniu czynszu na czas, są lepszym wyborem.

Czy mają jakieś zwierzęta?

Nie musisz zezwalać na zwierzęta, ale jeśli to zrobisz, możesz mieć ograniczenia co do ich rodzaju i liczby. Upewnij się, że najemca rozumie i zgadza się na twoje zasady dotyczące zwierząt. Uważaj na ludzi, którzy mają niebezpieczne lub duże zwierzęta. Jeśli mają dzikie zwierzę jako zwierzę domowe (takie jak makak lub małpa), mogą nie być w stanie go kontrolować i może ono zakłócać spokój w sąsiedztwie. Upewnij się, że rozumieją, że są odpowiedzialni za wszelkie szkody wyrządzone przez ich zwierzęta.

 

Jaki jest stan domu, który opuszczają?

 

Jeśli osoba ta jest obecnym lub poprzednim najemcą i wyprowadza się, poproś o obejrzenie domu zanim zgodzisz się na wynajęcie go tej osobie. Jeśli dom jest brudny, bardzo zniszczony lub zaatakowany przez insekty, możesz rozważyć ponownie wynajęcie go tej osobie. Uważaj na sprowadzenie kogoś, kto ma złe relacje z właścicielem miejsca, które opuszcza. Jeśli szukają nowego miejsca, mogą planować wyprowadzkę z Twojego miejsca na swoich warunkach, a nie Twoich.

Artykuł sponsora/partnera - zawiera lokowanie produktu/marki

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za prawa autorskie do zdjęć i/lub treści