Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest pożytecznym urządzeniem do odprowadzenia ścieków z indywidualnych gospodarstw domowych. Swą popularność zawdzięcza taniej i nieuciążliwej eksploatacji. Kilka lat temu najczęściej stosowanym rozwiązaniem były szamba. Jednak zmiana przepisów i konieczność udokumentowania opróżniania szamba wpłynęła na zwiększenie kosztów jego eksploatacji.

Obecnie można szacować, że inwestycja w przydomową oczyszczalnię zwraca się po 3-4 latach. Ponadto przydomowa biologiczna oczyszczalni ścieków pozwala odprowadzić ścieki w bezpieczny dla środowiska sposób. W wyniku tlenowych procesów rozkładu za które odpowiedzialne są mikroorganizmy (głównie bakterie) ścieki są oczyszczane do wody drugiej klasy czystości. Korzyści płynące z posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków wpłynęły na wzrost zainteresowania ich budową. Jednak czy przydomową oczyszczalnię ścieków można zamontować na każdej działce? Poniżej przedstawiamy ograniczenia w budowie własnej oczyszczalni ścieków.

Aspekty prawne

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest możliwa w miejscach gdzie brak zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej. Jeżeli dana działka znajduje się na terenie skanalizowanym i nie ma przeszkód w doprowadzeniu kanalizacji sanitarnej, inwestor jest zobligowany przyłączyć się do niej. W przypadku terenów nieskanalizowanych należy zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub gdy go brak z warunkami zabudowy. Znajdziemy tam informację o przewidzianych rozwiązaniach. Bywa tak, że ze względu na szczególne warunki na danym terenie jest zakaz montażu przydomowych oczyszczalni lub w niedalekiej przyszłości dany teren ma zostać skanalizowany, a jako rozwiązanie tymczasowe dopuszczona jest budowa szamba.

Wielkość działki

W przypadku braku przeciwwskazań ze strony prawnej należy przeanalizować, czy jesteśmy w stanie spełnić wymagania dotyczące odległości od obiektów. Przydomowa oczyszczalnia ścieków musi znajdować się minimum 2 metry od granicy działki oraz 5 metrów od okien i drzwi zewnętrznych. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy dom posiada odpowietrzenie kanalizacji uchodzące minimum  60 cm ponad górną krawędź najwyższego okna. Jeżeli na działce planowana jest budowa studni wody pitnej należy pamiętać, że zbiornik oczyszczalni musi znajdować się w odległości minimum 15 metrów. Natomiast między studnią a miejscem odprowadzenia oczyszczonych ścieków musi być zachowana odległość minimum 30 metrów. Wymienione odległości muszą być zachowane również od studni znajdujących się na sąsiednich działkach. Innym ograniczeniem budowy przydomowej oczyszczalni ścieków mogą być warunki gruntowo-wodne. Trudności w montażu oczyszczalni występują gdy na danej działce występuje wysoki poziom wód gruntowych oraz grunt jest nieprzepuszczalny. Ciekawe rozwiązanie proponuje firma Traidenis-Pol Sp. z o.o.. Oferowana przez firmę przydomowa oczyszczalnia NV charakteryzuje się dolną częścią korpusu w kształcie stożka. Taka konstrukcja sprawia, że oczyszczalnia NV jest odporna na działanie sił wyporu wód gruntowych. Dlatego urządzenie NV może być  montowana nawet przy mniej sprzyjających warunkach terenowych. Ponadto zbiornik oczyszczalni NV wykonany jest z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym, a więc materiału charakteryzującego się lekką i mocną konstrukcją. Wysoka jakość oczyszczalni NV potwierdzona jest 20-letnią gwarancją.