Energię słoneczną bez cienia wątpliwości stawia się za wzór ekologicznego źródła prądu. W dobie zmian klimatycznych, które w sposób krytyczny rzutują na stan środowiska naturalnego, trzeba szukać rozwiązań, które nie tylko działają pozytywnie na budżet i przynoszą zyski, ale mają wartość poza biznesową – minimalizują degradujący wpływ człowieka na planetę, którą zamieszkuje. Czy panele fotowoltaiczne to rzeczywiście przyszłość eko-energetyki?

Fotowoltaika – ekologia w balasku słońca

W dobie kapitalizmu o skali, jakiej nie pamięta jeszcze historia człowieka, argument inny niż „opłacalność” wydaje się być dziecinną mrzonką. A jednak w myśl zrównoważonego rozwoju wiele światowych gospodarek oraz liczących się na świecie firm i koncernów, decyduje się na odnawialne źródła energii. Troska o środowisko naturalne jest rzeczą bardzo szlachetną. Panele fotowoltaiczne noszą miano ekologicznych ze względu na to, że produkując energię elektryczną nie wpływają degradująco na środowisko i zamieszkujące je organizmy, w tym człowieka.

Chodzi o to, by produkować energię elektryczną bez emisji zanieczyszczeń. W przypadku instalacji fotowoltaicznych nie ma mowy o spalaniu opału, wykorzystaniu zasobów wodnych itd. Nawet biorąc pod uwagę cykl życia produktu, panele fotowoltaiczne stanowią niezbyt trudny do unieszkodliwienia odpad, dobrze wykonany system fotowoltaiczny ma żywotność szacowaną na kilkadziesiąt lat, jest prawie bezawaryjny.

Czy fotowoltaika się opłaca? Zobacz rachunki posiadaczy fotowoltaiki tutaj:
www.brewa.pl/strefa-wiedzy/czy-fotowoltaika-sie-oplaca-zobacz-rachunki-posiadaczy-fotowoltaiki.html

Jak działają panele fotowoltaiczne?

Prześledźmy w skrócie opisany proces powstawania energii elektrycznej z udziałem ogniw fotowoltaicznych: padające na nie promienie słoneczne przemieniane są na prąd stały, który następnie za pośrednictwem inwertera przemienia się w prąd zmienny, który jest tożsamy z tym, z którego korzystamy w gniazdkach. Sam proces produkcji energii jest ekologiczny, gdyż nie generuje szkodliwych produktów. Co więcej, korzystając z wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne energii nie pobieramy wcale (lub w znacznie zmniejszonej ilości) energii elektrycznej z sieci, pochodzącej z elektrowni węglowej – paskudnego emitera dwutlenku węgla i innych produktów spalania.

Fotowoltaika – cena, jaką płacimy za czyste powietrze i czyste sumienie

Za komfort oraz ambicję człowieka płaci natura, która nas otacza. To za wysoka cena. Jeśli uświadomimy to sobie odpowiednio wcześnie, możemy przystosować gospodarstwo domowe do tego stopnia, by można było określić je mianem ekologicznego. Przykładem jest energooszczędna budowa (materiały zapewniające niską stratę ciepła, odzyskiwanie ciepła itd.), systemy pozwalające na oszczędzanie wody i wreszcie – alternatywne źródła energii, w tym panele fotowoltaiczne.

Cena fotowoltaiki sprawia, że wciąż jest to spory wydatek dla gospodarstwa domowego. W praktyce jednak krótki czas zwrotu inwestycji oraz możliwość uzyskania dopłat do projektów związanych z ekologiczną energią, sprawiają, że w ujęciu długofalowym, fotowoltaika jest propozycją nie tylko korzystną dla środowiska, ale także korzystną dla domowego portfela.