Praca operatora dźwigu zachęca atrakcyjnymi zarobkami, łatwością w znalezieniu zatrudnienia, a także coraz lepszymi warunkami pracy. Czy każdy może odbyć kurs operatora żurawi budowlanych oraz obsługiwać dźwig?

Umiejętności „miękkie”, które przydadzą się przy pracy operatora

Praca na stanowisku operatora żurawi wieżowych to wymagające zajęcie. Operator dźwigu budowlanego nie może chorować na lęk wysokości, być osobą skrupulatną i dokładną, która nie ma problemów z pracą zespołową oraz porozumiewaniem się z innymi pracownikami placu budowy.

Od operatora żurawi wymaga się dużej odporności psychicznej na pracę w stresującym środowisku, umiejętności zachowania zimnej krwi, kondycji, która pozwoli mu na zajęcie miejsca w kabinie żurawia (w windę wyposażone są jedynie najwyższe dźwigi). Co więcej, operator podczas realizowania obowiązków zawodowych musi brać dużą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje oraz innych pracowników.

Prawne wymagania dotyczące kandydatów na operatorów dźwigów

Teoretycznie pod względem prawnym operatorem żurawia budowlanego może zostać niemal każda osoba. Przepisy DT regulują możliwość wyuczenia się tego zawodu w dość ograniczony sposób, a od kandydatów wymaga się jedynie spełnienia trzech kluczowych warunków.

Po pierwsze, kandydat, który chce rozpocząć szkolenie operatorskie oraz w przyszłości pracować jako operator dźwigu budowlanego, musi mieć ukończone 18 lat, nie wykazywać żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku, a także mieć wykształcenie co najmniej podstawowe.

Są to jedyne prawne obostrzenia dotyczące kandydatów na operatorów żurawi wieżowych. Dodatkowo, chcąc pracować na żurawiu samojezdnym lub dźwigu HDS kandydat musi posiadać prawo jazdy kat. C.

Kto może obsługiwać dźwigi budowlane?

Aby możliwe było legalne obsługiwanie żurawi budowlanych, konieczne jest uzyskanie właściwej licencji. Obecnie istnieją dwa rodzaje uprawnień, które pozwalają obsługiwać dźwigi budowlane. Są to licencje: IŻ i IIŻ. IŻ uprawnia do obsługi stacjonarnych żurawi wieżowych, natomiast licencja IIŻ pozwala na pracę na żurawiach samojezdnych.

Aby uzyskać uprawnienia, konieczne jest odbycie kursu operatorskiego, na którym poznawane są informacje teoretyczne oraz następuje praktyczna nauka obsługi dźwignicy. Po zakończeniu szkolenia kursant może podejść do państwowego egzaminu przed dwuosobową komisją składającą się z członków lokalnej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uzyskuje się licencję na obsługę żurawi wieżowych konkretnej kategorii. Więcej informacji na temat kursów operatorów dzwigów budowlanych znajdziesz pod adresem dzwignice.pl