ZOZ Brodnica podpisał kontrakt na podstawową opiekę zdrowotną na 2015 rok. Dodatkowo- w zastępstwie -  przyjmować też będzie pacjentów, którzy nie znajdą pomocy u innych  lekarzy pierwszego kontaktu z powodu  braku   umowy POZ z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

- Podpisaliśmy już kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie w 2015 roku  usług podstawowej opieki zdrowotnej. Pacjenci, którzy zapisali się do Powiatowej Poradni Rodzinnej , mają zapewnioną ciągłość opieki. Dodatkowo podpisaliśmy także umowę na wykonywanie świadczeń medycznych w zastępstwie za POZ-y, które takiej umowy nie podpisały- informuje Dariusz Szczepański, dyrektor szpitala w Brodnicy .

Oznacza to, że  jeśli lekarz pierwszego kontaktu odmówi po 1 stycznia 2015 roku przyjęcia pacjenta, ponieważ nie ma podpisanej umowy z NFZ,  pacjenci z powiatu brodnickiego mogą zgłaszać się do Powiatowej Poradni Rodzinnej przy szpitalu w Brodnicy, gdzie pomoc lekarza będzie całodobowa.
  
- Należy zgłosić się do Powiatowej Poradni Rodzinnej (na terenie szpitala od strony parkingu)  gdzie  pacjenci zostaną odpowiednio pokierowani- informuje dyrektor szpitala. 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Brodnicy