30 grudnia o godz. 12.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego odbędzie się III sesja Rady Miejskiej w Brodnicy.

 

Podczas sesji rozpatrzone zostaną projekty uchwał w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Brodnicy na lata 2015 - 2025, budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2015 rok, przyjęcia Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Brodnicy na rok 2015, zmiany w budżecie miasta na 2014 rok, wyboru rzecznika Rady Miejskiej w Brodnicy oraz powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brodnicy.

Źródło: Urząd Miejski