SERWISY PRASOWE

Miasto i Powiat

Na Sygnale

REMONT ULIC (ciąg dalszy)

Do 15 marca, w UM w Brodnicy, można składać oferty na przebudowę kolejnych, brodnickich ulic. To ciąg dalszy działań, o których burmistrz Brodnicy pisał tutaj https://www.facebook.com/jaroslawradacz/posts/pfbid02wPYGVeSrVJ31AYrbeQTxLM2FoKHwdgqA7jCJTKtvLPGB5cXhRGvaBYgnujFWU2Ykl


Przedmiotem zadania jest:

- przebudowa ulicy Skarpa - od skrzyżowania z ul. Pomorską do skrzyżowania z ul. Wesołą - na odcinku od km 0+000 do km 0+543 - obejmująca budowę opaski i zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, wymiana konstrukcji chodnika i zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej w miejscu zapadnięć, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, po uprzednim wyprofilowaniu nawierzchni istniejącej warstwą profilującą, a także regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej, wymiana żeliwnych włazów kanałowych i remont elementów kanalizacji deszczowej;

- przebudowa ulicy Lipowej - od skrzyżowania z ul. Lidzbarską do skrzyżowania z ul. Litewską - na odcinku od km 0+006 do km 0+476 - obejmująca przebudowę nawierzchni z kostki betonowej oraz jezdni o nawierzchni bitumicznej, regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej, remont elementów kanalizacji deszczowej, oznakowanie przejścia dla pieszych, montaż luster drogowych oraz barierki ochronnej;

- przebudowa ulicy J. Słowackiego - od skrzyżowania z ul. Kochanowskiego do skrzyżowania z ul. Lipową - na odcinku od km 0+006 do km 0+143 obejmująca wymianę nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej oraz jezdni o nawierzchni bitumicznej. Regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej;

- przebudowa ulicy Sucharskiego - od skrzyżowania z ul. Wincentego Pola do skrzyżowania z ul. Wincentego Rzymowskiego - na odcinku od km 0+000 do km 0+441 obejmująca budowę chodników i zjazdów z kostki betonowej oraz przebudowa jezdni o nawierzchni bitumicznej. Regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej;

- przebudowa ulicy Topolowej - od skrzyżowania z ul. Karbowską - na odcinku od km 0+000 do km 0+212,4 obejmująca budowę chodników i zjazdów z kostki betonowej oraz przebudowa jezdni o nawierzchni bitumicznej. Regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej;

- przebudowa ulicy Nowa Kolonia, na odcinku od km 0+000 do km 0+099,6, obejmująca przebudowę nawierzchni z kostki betonowej oraz przebudowa jezdni o nawierzchni bitumicznej. Regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej oraz remont elementów kanalizacji deszczowej;

- przebudowa ulicy Orzeszkowej, od skrzyżowania z ul. Lidzbarską do skrzyżowania z ul. Ceglaną - na odcinku od km 0+004,5 do km 0+293 - obejmująca remont chodnika i zjazdów z kostki betonowej oraz przebudowa jezdni o nawierzchni bitumicznej. Regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej;

- przebudowa ulicy Skromnej - od skrzyżowania z ul. Półwiejską, do skrzyżowania z ul. Powstańców Wielkopolskich - na odcinku od km 0+009 do km 0+148 - obejmująca: budowę chodnika, opaski i zjazdów z kostki betonowej oraz wymianę uszkodzonych krawężników;

- przebudowa ulicy Jasnej, obejmująca przebudowę chodnika i zjazdów z kostki betonowej, przebudowa jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej oraz remont elementów kanalizacji deszczowej;

- przebudowa ulicy Osiedlowej, od skrzyżowania z ul. Kolejową, na odcinku od km 0+010 do km 0+217,5 obejmująca budowę chodnika i zjazdów z kostki betonowej, budowę przejścia dla pieszych i montaż lampy solarnej;

- przebudowa ulicy Świętokrzyskiej, na odcinku od km 0+012 do km 0+163,5, obejmująca: budowę chodnika i zjazdów z kostki betonowej, remont jezdni w miejscach zapadnięć, wymianę uszkodzonych krawężników oraz regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej;

- przebudowa ulicy Wysokiej, na odcinku od km 0+000 do km 0+098,5, obejmująca przebudowę nawierzchni z kostki betonowej oraz przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej, a także regulację urządzeń infrastruktury podziemnej i remont elementów kanalizacji deszczowej;

- zaprojektowanie (wykonanie prac projektowych) i wykonanie (wykonanie robót budowlanych) przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 081045C – ulica Mieszka I , o długości 331,5 m. W ramach zadania wykonawca powinien wykonać wszelkie prace projektowe i opracowania niezbędne do uzyskania wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych, mających na celu wykonanie przedmiotu umowy.


Na przebudowę i remont brodnickich ulic otrzymaliśmy 4 892 500 zł dofinansowania, z programu #PolskiŁad

Share This Post

Post Navigation

Leave a Reply

Post Tags

related Posts