Bezpłatne zajęcia artystyczno-rekreacyjne, zajęcia sportowe, kino oraz wiele innych atrakcji czeka na pozostające w mieście w czasie wakacji brodnickie dzieci.

Miasto dofinansowało zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży prowadzone przez instytucje kultury i OSiR oraz organizacje pozarządowe. Zachęcamy do korzystanie z bogatego programu przygotowanego przez organizatorów wypoczynku. Udział we wszystkich zajęciach i imprezach jest bezpłatny – warunkiem uczestnictwa dzieci i młodzieży w proponowanych przedsięwzięciach jest wcześniejsze zapisanie się na zajęcia. Program zajęć dostępny jest na stronach internetowych poszczególnych instytucji kultury i OSiR.

UM Brodnica