abler2016

19 kwietnia 2018r. o godz. 13.00 w Sali Bankietowej Pałacu Anny Wazówny odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Brodnicy


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję XXXIV sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018r. o godz. 13.00 w Sali Bankietowej Pałacu Anny Wazówny, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Burmistrza za okres od 9.3.2018 r. do 4.4.2018r. oraz informacji o przetargach za okres od 7.3.2018r. do 4.4.2018r.
6. Sprawozdanie z pracy komisji Rady Miejskiej – przewodniczący komisji.
7. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) obwodów głosowania,
b) Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
c) szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach,
d) przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Polnej w Brodnicy.
e) wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018,
f) określenia sezonu kąpielowego,
g) emisji w roku 2018 obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
h) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018.
9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10. Zamknięcie XXXIV sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Roman Pawlak

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież