Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Brodnicy na lata 2017 – 2023. Konsultacje potrwają od 31.03.2018 r. r. do 30.04.2018 r.

W tym czasie zapraszamy do wyrażenia swoich opinii/uwag w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Brodnicy na lata 2017 – 2023 poprzez formularz konsultacji. Wszystkie dokumenty dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brodnicy oraz na stronie www.brodnica.pl w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.brodnica.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3D225444

UM Brodnica