W Gazecie Prawnej z dnia 28 lutego br. ukazał się artykuł pn. „Ekologicznie i nowocześnie”, mówiący o konsekwentnych działaniach brodnickiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, które wspólnie z samorządem przedsiębiorstwo podejmuje na rzecz poprawy jakości powietrza.

Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego roku PEC zastąpiło kotłownię węglową systemem gazowym o mocy 2,8 MW. Podobne zmiany czekają jeszcze drugi obiekt spółki, do którego obecnie budowana jest sieć. Przedsiębiorstwo realizuje również projekt dotyczący poprawy efektywności energetycznej w trybie „zaprojektuj – wybuduj”, który polega na budowie systemu kongeneracyjnego. Wartość projektu wynosi prawie 8 mln złotych z czego 43,7 procent całej kwoty to pozyskane przez spółkę dofinansowanie. Przedsiębiorstwo złożyło już projekt i czeka na otrzymanie pozwolenia na budowę. Inwestycja ma zakończyć się w październiku br. – To priorytetowa inwestycja dla nas – mówi prezes brodnickiego PEC Grzegorz Malinowski-Pesta. – To między innymi budowa 5 km gazociągu, a także doprowadzenie do dwóch osiedli gazu przez Polską Spółkę Gazowniczą. Dzięki temu kolejni mieszkańcy Brodnicy będą mieli możliwość podłączenia swoich budynków do ciepła systemowego. Działania przedsiębiorstwa wpisują się w program realizowany przez brodnicki samorząd na rzecz poprawy jakości powietrza.

UM Brodnica