Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Brodnicy na lata 2017 – 2023 przyjętego uchwałą XXVI/230/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Brodnicy na lata 2017 – 2023.

Konsultacje potrwają od 01.11.2017 r. r. do 30.11.2017 r.

W tym czasie zapraszamy Państwa do wyrażenia swoich opinii/uwag w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Brodnicy na lata 2017 – 2023 poprzez formularz konsultacji. Wszystkie dokumenty dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brodnicy oraz na stronie www.brodnica.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zapraszamy także do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 20.11.2017 r. o godz. 17.00 w Pałacu Anny Wazówny, ul. Zamkowa 1 w Brodnicy.