Parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Brodnicy w soboty będzie bezpłatne.

W porządku obrad ostatniej sesji znalazł się projekt uchwały, dotyczącej zwolnienia kierowców z opłat za parkowanie w strefie w soboty. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uznał, że sobota jest dniem wolnym od pracy i nie można wtedy pobierać opłat stanowił podstawę do złożenia projektu uchwały przez Burmistrza Brodnicy. Zwolnienie w soboty z opłat może mieć jednak dwojaki skutek. Z jednej strony odciąży portfele kierowców, ale z drugiej może pogłębić problem polegający na tym, że w najbardziej atrakcyjnych miejscach SPP może brakować miejsc do parkowania. Dlatego miasto i PGK, zarządzające parkomatami, będzie na bieżąco monitorować sytuację. Uchwała wchodzi 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Urząd Miejski Brodnica