21 kwietnia 2016 r. w godz. 10.00-16.00 w Urzędzie Miejskim w Brodnicy odbyło się szkolenie dla członków Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej Miasta Brodnicy oraz przedstawicieli samorządów uczniowskich brodnickich szkół. Szkolenie prowadzili Karol Droździk i Michał Jasiński, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w działalności w strukturach Młodzieżowych Rad w Polsce.

Celem szkolenia było wzmocnienie kompetencji i umiejętności radnych Młodzieżowej Rady, a także zachęcenie do realizowania własnych inicjatyw. Podczas szkolenia młodzi ludzie dowiedzieli się m.in.: jak pracować metodą projektu, organizować wydarzenia i projekty dla społeczności lokalnej, jak komunikować się z prasą i lokalnymi mediami, o zasadach savoir–vivre w samorządzie i oficjalnych relacjach oraz o zasadach konsultacji społecznych.

Szkolenie prowadzone było metodami warsztatowymi i poparte było przykładami oraz dobrymi praktykami prezentowanymi przez prowadzących szkolenie. Na zakończenie uczestnicy otrzymali zaświadczenia udziału w szkoleniu.

Urząd Miejski Brodnica