Burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz przekazał do szkół podstawowych pieniądze na zakup nowych książek do bibliotek szkolnych. Zadanie jest współfinansowane ze środków przekazanych przez Wojewodę z Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe w obszarze zainteresowań uczniów i promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży "Książki naszych marzeń".

Szkoły, które realizują program, poza zakupem nowych książek, są zobowiązane do:
1. współpracy z bibliotekami publicznymi i publicznymi bibliotekami pedagogicznymi w zakresie planowanych zakupów oraz wymiany informacji o imprezach promujących czytelnictwo,
2. zorganizowania co najmniej 2 wydarzeń promujących czytelnictwo z udziałem uczniów,
3. uwzględnienia tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez szkoły spotkania z rodzicami,
4. zorganizowania co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej,
5. dostosowania organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również w czasie ferii zimowych i letnich.

Wykaz szkół, które otrzymały wsparcie finansowe na zakup książek:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Brodnicy, ul. 3 Maja 4, kwota ogółem 2 712,50 zł, w tym kwota wsparcia 2 170 zł
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków, ul. Kolejowa 62, kwota ogółem 2 712,50 zł, w tym kwota wsparcia 2 170 zł
3. Szkoła Podstawowa nr 4 im. 700-lecia Brodnicy Brodnicy, ul. Nowa 34, kwota ogółem 2 712,50 zł, w tym kwota wsparcia 2 170 zł
4. Szkoła Podstawowa nr 7 w Brodnicy, ul. Matejki 5, kwota ogółem 2 712,50 zł, w tym kwota wsparcia 2 170 zł.
Wartość zadania ogółem wynosi 10 850 zł, w tym 8 680 zł to wsparcie Wojewody a 2 170 zł środki z budżetu Miasta Brodnicy. Termin realizacji zadania w części merytorycznej obejmuje rok szkolny 2015/2016, w części finansowej rok budżetowy tj. do 31 grudnia 2015 r.

Informacja: Biuro Oświaty UM Brodnica