Młodzieżowa Rada Konsultacyjna Miasta Brodnicy rozpoczęła swoją trzecią kadencję. 4 listopada 2015 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Brodnicy odbyła się I sesja  Rady podczas której młodzi radni dokonali spośród siebie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

Przewodniczącym został Mateusz Wróblewski uczeń III Liceum Ogólnokształcącego, a jego zastępcą Agata Indyka z I Liceum Ogólnokształcącego.

Punktem otwierającym pierwszą sesję Rady Młodzieżowej było uroczyste złożenie ślubowania. Następnie każdy z młodych radnych powiedział kilka słów o sobie.  Kolejnym punktem obrad były wybory, a następnie dyskusja na temat spraw i przedsięwzięć jakimi młodzi ludzie chcieliby się zająć podczas tej kadencji.

Obecni na sesji burmistrz Brodnicy i przewodniczący Rady Miejskiej pogratulowali młodym ludziom wyboru do Rady i deklarowali pomoc i wsparcie w działaniach na rzecz upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży i realizowanych  przez nich  przedsięwzięciach.

Skład Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej Miasta Brodnicy: Patrycja Giżewska (Gim. nr 1), Nadia Godlewska (Gim. nr 1), Wiktoria Lubczyńska (Gim. nr 1), Jakub Kucharski (Gim. nr 2),  Roksana Żymowska (Gim. nr 2) , Paulina Pankowska (Gim. nr 2), Agata Indyka (I LO), Zuzanna Płachetko (I LO), Patrycja Werengowska (I LO), Mateusz Wróblewski (III LO), Marcelina Końpa (III LO), Patrycja Prasak (III LO), Paulina Plaga (ZSZ), Kacper Stefański (ZSZ), Monika Augustyniak (ZSZ), Marcel Rafalski (ZSR), Roksana Zepp (ZSR), Krzysztof Gliniecki (ZSR).


Urząd Miejski Brodnica