Burmistrz Brodnicy oraz Zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. zapraszają na SPOTKANIE INFORMACYJNE, które ma na celu zapoznanie z korzyściami płynącymi z inwestowania na terenach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Omówione zostaną wybrane zagadnienia oraz aktualne przepisy prawne związane z przysługującymi zwolnieniami z podatku dochodowego przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na obszarach funkcjonowania Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Spotkanie odbędzie się 12.11.2015r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Brodnicy, w sali 202.

Urząd Miejski w Brodnicy