Dzień Edukacji Narodowej jest świetną okazją do złożenia życzeń, gratulacji oraz wręczenia aktów mianowania nauczycielom brodnickich szkół.

W poniedziałek 12 października o godz. 14.00 w sali Urzędu Miejskiego w Brodnicy. Burmistrz Brodnicy wręczy awanse zawodowe 17 nauczycielom brodnickich placówek oświatowych. Awans na nauczyciela mianowanego otrzyma 8 nauczycieli natomiast dyplomowanego 9. Tytuły nauczyciela mianowanego czy dyplomowanego odzwierciedlają pracę, zaangażowanie, rozwój nauczyciela i stanowią o jego pozycji zawodowej, poważaniu i autorytecie. Zaproszeni na uroczystość nauczyciele spełnili wcześniej stawiane im wymagania, przedstawili swój dorobek zawodowy i zdali egzamin.

Mianowani – 8

1. Magdalena Śliwińska (ZSP nr 2)

2. Jolanta Iwańska (ZSP nr 3)

3. Joanna Górzyńska (GM nr 1)

4. Joanna Grzegorska (GM nr 1)

5. Magdalena Kaplarna (ZS nr 1)

6. Błażej Kopka (ZS nr 1)

7. Violetta Woźniak (ZS nr 1)

8. Magda Ziółkowska-Świniarska (ZS nr 1)

Dyplomowani – 9

1. Izabela Kupniewska (ZS nr 1)

2. Karol Sucharzewski (ZSP nr 1)

3. Małgorzata Wierzbowska (ZS nr 1)

4. Beata Matuszewska (GM nr 1)

5. Katarzyna Uździńska (GM nr 1)

6. Katarzyna Brózda (ZS nr 1)

7. Danuta Jankowska (ZS nr 1)

8. Dorota Giżewska (ZS nr 1)

9. Żaneta Malak (GM nr 1)

Po wręczeniu aktów mianowania nauczyciele złożą uroczyste ślubowanie.

Ogółem w szkołach i przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto pracuje 358 nauczycieli. W przedszkolach niepublicznych – 50 nauczycieli

Liczba nauczycieli w szkołach:

Gimnazjum nr 1 - 52 nauczycieli

Zespól Szkół nr 1 - 110 nauczycieli

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - 57 nauczycieli

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - 58 nauczycieli

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - 71 nauczycieli

Nauczyciele wg stopni awansu:

Ogółem;

- bez stopnia 3%

- stażyści 3%

- kontraktowi 12%

- mianowani 36%

- dyplomowani 54%

Odsetek nauczycieli dyplomowanych w szkołach:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - 54%

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - 35%

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - 39%

Zespół Szkół nr 1 - 60%

Gimnazjum nr 1 - 56%

Źródło: UM Brodnica