Burmistrz Brodnicy wręczył stypendia oraz złożył gratulacje najlepszym uczniom, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce w ubiegłym semestrze roku szkolnego 2015.

Stypendia w wysokości 150 zł miesięcznie otrzymało 12. uczniów gimnazjów, a w wysokości 250 zł miesięcznie 6. licealistów. Podczas spotkania Burmistrz przekazał również informację o planowanych zmianach uchwały, które zaproponuje podczas najbliższej Sesji Rady Miejskiej. Zmiany mają dotyczyć przyznania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce, również uczniom klas trzecich, kończącym edukację w miejskich szkołach. Informacja ucieszyła obecnych na spotkaniu stypendystów.

GM nr 1

5,5 Filipski Piotr Wojciech

5,4 Trędewicz Jan Krzysztof

5,6 Złotopolski Juliusz

5,8 Janczak Kamila

5,6 Wruk Zuzanna

5,7 Ziętara Karolina Joanna

GM nr 2

5,10 Cholewszczyński Rafał Henryk

5,60 Kucharski Jakub

5,10 Wróblewska Agata

5,60 Kilińska Joanna Monika

5,70 Mierzwa Wiktoria Marzena

5,30 Sarnowska Jadwiga

III LO

5,42 Kaczorek Robert

5,83 Prasak Patrycja

5,42 Kondej Kamila

5,33 Jasińska Marta Maria

5,33 Dembowska Oliwia Krystyna

5,33 Kopczyński Mateusz

Źródło: UM Brodnica