Miasto Brodnica zaprasza na spotkanie poświęcone zastosowaniu metody rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS) oraz zainicjowaniu utworzenia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.

Na spotkanie zapraszamy brodnickie organizacje pozarządowe, podmioty publiczne, przedsiębiorców oraz mieszkańców zainteresowanych aktywną działalnością na rzecz miasta Brodnicy i udziałem w kierowaniu  rozwojem lokalnym Brodnicy.
Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) jest narzędziem służącym włączeniu obywateli na szczeblu lokalnym w inicjowanie i realizację działań na rzecz rozwoju lokalnego.
Idea RLKS zakłada, że to obywatele diagnozują, planują i realizują działania na rzecz swojej społeczności – rozwój jest więc stymulowany przez obywateli, w sposób oddolny.
RLKS to konkretna metoda i przestrzeń do działania  i współpracy na rzecz rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Brodnicy, przeciwdziałania społecznemu i zawodowemu wykluczeniu osób i rodzin, aktywizacja dzieci i młodzieży, działania wspierającymi rozwój i integrację społeczności lokalnej naszego miasta.
Rozwój lokalny kierowany przez społeczność będzie realizowany poprzez powołanie na określonym terytorium Lokalnej Grupy Działania. W jej skład wejdą przedstawiciele trzech sektorów: władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców.
W latach 2014-2020 lokalne grupy działania powstają także w miastach. LGD to stowarzyszenie, które utworzą organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i gmina – to realne, międzysektorowe Partnerstwo z udziałem max. 49% każdego z sektorów. Miejskie LGD korzystać będą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, by realizować użytecznie społeczne przedsięwzięcia projektowe, przygotowane przez mieszkańców i ich organizacje.
By tę szansę dobrze wykorzystać potrzebny jest wspólnie wypracowany przez partnerów współpracy plan – strategia rozwoju, którą przygotowywać będzie powstająca Lokalna Grupa Działania.

Ważne terminy:
15-go września 2015 r. o godzinie 16:00 w Urzędzie Miejskim w Brodnicy - SPOTKANIE ZAŁOŻYCIELSKIE, NA KTÓRYM POWOŁANE ZOSTANIE LGD
do 11 września br. – można składać deklaracje zaangażowania.
Deklaracje przyjmuje Urząd Miejski w Brodnicy, pokój 203, tel.  56 56 49 30 318, w jednej z formuł:
skan podpisanej deklaracji na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
w wersji papierowej: Biuro Projektów Europejskich p. 203, od 7.30 do 15.30.
Uwaga: zainteresowane organizacje pozarządowe, które chcą przystąpić do LGD na kolejne spotkanie 15-go września muszą przygotować uchwałę organu uprawnionego do podejmowania decyzji o przystąpieniu do LGD.

Zapraszamy do włączenia się w ten partycypacyjny proces wszystkie III sektory naszego miasta, by oddolnie budować Lokalną Grupę Działania Miasta Brodnicy