Kolejne szkolenie czeka na przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich. Odbędzie się ono w dniach 19-21 sierpnia 2015 r.  w Brodnickim Domu Kultury. Na chętnych czekają jeszcze wolne miejsca.

Szkolenie jest kolejnym z cyklu szkoleń pt. „Lato Funduszy Europejskich” , których organizatorem jest Fundacja Rozwoju Innowacji i Gospodarki współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013. Skierowane są do przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem bezpłatnego szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę oraz umiejętności z zakresu unijnych programów pomocowych i samodzielnego przygotowania dokumentacji. Zapoznania z możliwościami uzyskania dofinansowania dla przedsiębiorstw w ramach Funduszy Europejskich z uwzględnieniem perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Zakres szkolenia:
Bezpłatny - 3 dniowy cykl szkoleniowy obejmujący część praktyczną i teoretyczną w zakresie m.in.:
- Programów Operacyjnych Krajowych i Regionalnych z ukierunkowaniem działań dla przedsiębiorstw
- Zasad aplikowania o dotacje i realizacji projektu
- Warsztatów dotyczących przygotowania wniosku, zarządzania nim oraz rozliczania

Koordynator projektu „Lato Funduszy Europejskich”: Natalia Jastrzębowska, tel.: 726 290 009.