4 sierpnia 2015 r. o godzinie 14.00 grupa osób poruszających się na wózkach spotkała się przed UM z Burmistrzem Jarosławem Radaczem, by porozmawiać o problemach, które niepełnosprawni ruchowo napotykają w naszym mieście.

Wiktor Wołk, wypowiadający się w imieniu przybyłych podkreślił, jak ważne jest dla osób z niepełnosprawnościami to, że ktoś dostrzega ich problemy i je rozwiązuje. Świadczy o tym między innymi rozpoczęcie montowania udogodnień dla wózków na przejściach dla pieszych.

Pierwsze takie udogodnienie pojawiło się na Dużym Rynku od strony restauracji Balbeek. Wykonane udogodnienie w ocenie niepełnosprawnych zdaje egzamin.

Burmistrz podczas spotkania zadeklarował, że takie zjazdy będą się sukcesywnie pojawiały w kolejnych miejscach wskazanych jako trudne do pokonania przez osoby na wózkach. W spotkaniu uczestniczył pan radny Mirosław Wołojewicz, który skutecznie pomaga osobom niepełnosprawnym w likwidowaniu barier architektonicznych w Brodnicy. - Współpraca burmistrza z grupą osób z niepełnosprawnościami i moją skromną osobą to przykład, że można skutecznie kształtować w naszym mieście zachowania właściwe dla społeczeństwa obywatelskiego – podkreśla Mirosław Wołojewicz.