Na terenie boiska piłkarskiego trawiastego stadionu prowadzone są podstawowe zabiegi pielęgnacyjne w zakresie: usuwania chwastów, nawożenia, nawadniania i koszenia. Prace realizowane są przez pracowników OSiR.

20 lipca rozpoczną się specjalistyczne roboty pielęgnacyjne realizowane przez Firmę z Lubichowa zajmującą się zawodowo renowacją i modernizacją stadionów.
Zakres robót obejmie:
-aerację powierzchni boiska,
-uzupełnienie darniny pod bramkami oraz ubytków na terenie boiska,
-piaskowanie boiska.
Koszt planowanych prac wyniesie 8000zł. brutto.
W sezonie piłkarskim jesień 2014 - wiosna 2015 boisko główne, intensywniej używane było przez brodnickie kluby sportowe do treningów oraz rozgrywek. Stąd też konieczność wykonania prac renowacyjnych.

Źródło: UM Brodnica