Tam znajdą fachową opiekę

OGŁOSZENIE

Zapraszamy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do składania dokumentów rekrutacyjnych do nowego oddziału przedszkolnego.  Oddział przedszkolny specjalny organizuje się dla dzieci niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Miejsce składania dokumentów: Urząd Miejski w Brodnicy, 87-300 Brodnica,  ul. Kamionka 23, pok. 305 a

Miejsce prowadzenia zajęć: Przedszkole im. Marii Konopnickiej w Brodnicy, ul. Wyspiańskiego 12A

Informacja o oddziale przedszkolnym: Oddział będzie czynny codziennie od poniedziałku do piątku 10 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców. Pobyt dzieci w oddziale jest całkowicie nieodpłatny (w tym zajęcia specjalistyczne i trzy posiłki dziennie).

Więcej informacji pod numerem telefonu: 56 49 30 318, 56 49 30 608

"Przedszkole dla wszystkich w Brodnicy" to projekt realizowany przez miasto w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: Urząd Miejski w Brodnicy