Brodniccy radni przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, położonych na terenie Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015.

Przyznano środki na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy następujących budynkach położonych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków:
1) kamienica położona przy ul. Pocztowej 3 - dotacja na remont elewacji w wysokości 12 000,00 zł;
2) kamienica położona przy ul. Duży Rynek 14 - dotacja na remont elewacji w wysokości 30 000,00 zł;
3) kamienica położona przy ul. Kopernika 8 - dotacja na remont części elewacji oraz remont dachu w wysokości 12 065,50 zł;
4) kamienica położona przy ul. Kamionka 15/2 - dotacja na remont elewacji w wysokości 10 108,25 zł;
5) kamienica położona przy ul. Św. Jakuba 5 - dotacja na remont elewacji w wysokości 15 700,00 zł;
6) lokal usługowy nr 3 w budynku położonym przy ul. gen. Józefa Hallera 25 - dotacja na remont części elewacji na poziomie parteru w wysokości 11 070,00 zł;
7) kamienica położona przy ul. Farnej 2 - dotacja na remont elewacji oraz na konserwację dachu w wysokości 19 680,00 zł;
8) kamienica położona przy ul. Pocztowej 14b - remont elewacji północnej w wysokości 1 904,00 zł.
Wartość udzielonych dotacji wynosi 112 527,75 zł.

Źródło: Urząd Miejski