Biuro Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Brodnicy przypomina, że 31 stycznia 2015r. (sobota) upływa ustawowy termin do złożenia przez przedsiębiorców pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2014r. oraz do wniesienia opłaty za dalsze korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w bieżącym roku.


W przypadku nie złożenia oświadczenia lub nie dokonania opłaty do 31 stycznia 2015r. zezwolenie na sprzedaż alkoholi wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe dopiero po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o jego wygaśnięciu.

Wpłaty można dokonać w kasie urzędu tylko do piątku (30.01.2015r.) w godz. 8.00-15.00 lub na poniższe konto Urzędu Miejskiego w Brodnicy:

Bank PKO BP S.A. O/Brodnica nr 951020 5024 0000 1302 0010 0883.

Źródło: Urząd Miejski Brodnica