W czwartek (27.11.2014 r.)  o godz. 12.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy odbędzie się pierwsza sesja Rady Miejskiej nowej kadencji. Ślubowanie złożą nowo wybrani radni oraz po raz kolejny Burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz.

Porządek I sesji Rady Miejskiej w Brodnicy przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Złożenie ślubowania przez radnych.
3. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Brodnicy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Przewodniczącego Rady.
6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
7. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej.

Źródło: Urząd Miejski w Brodnicy