W nocy z 15/16 października wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu w Brodnicy.  Zamknięty zostanie most w w ciągu ul. Sienkiewicza w Brodnicy. Przeprawa będzie nieprzejezdna przez okres około 10 miesięcy.


W tym czasie stara konstrukcja mostu zostanie rozebrana, a w jej miejscu powstanie nowy most. Wprowadzony zostanie objazd biegnący ulicami Podgórną i Piłsudskiego. Inwestycja kosztuje 5,9 mln zł. Jest możliwa dzięki zagwarantowaniu przez samorząd województwa dodatkowych funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy