Brodnickie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp z o.o. w ramach inwestycji uciepłowienia miasta planuje w tym roku zrealizować sieci ciepłownicze w obrębie Starówki.

Prace już rozpoczęto na ulicy Tylnej, która w związku z tym będzie zamknięta do połowy maja br.  W planach brodnicki PEC ma jeszcze wykonanie sieci ciepłowniczej wzdłuż Dużego Rynku po prawej i lewej stronie oraz w ulicach: Strzeleckiej, Pocztowej, Farnej ( od ul. Pocztowej do Dużego Rynku), Kopernika, Kościelnej, Gen. Hallera i na Przedzamczu.

- Przed zaplanowaniem inwestycji badaliśmy rynek potencjalnych odbiorców ciepła z naszej sieci w tym rejonie miasta  - mówi prezes PEC. - Takie rozeznanie robiliśmy na przełomie lutego i marca. Okazało się, że ponad 60 odbiorców już wówczas było zainteresowanych naszą propozycją.

W związku z przystąpieniem miasta do realizacji zadania, realizowanego ze środków unijnych,  związanego z  rewitalizacją Starówki, przez okres kolejnych pięciu lat  od zakończenia inwestycji nie będzie można ingerować w nowo położoną nawierzchnię . Dlatego, przez ten czas nie będzie możliwości przyłączenia się do sieci.

Źródło: UM Brodnica